PROJEKT NR 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135467

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

PROJEKT NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000146698

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

PROJEKT NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000140097

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

ERASMUS + WIOSNA 2023

PROJEKT NR 2022-1-PL01-KA121-VET-000064243

 realizowany przez

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie w ramach akredytowanego projektu ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia

Link do wiadomości Erasmus+

Informacja o projekcie nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041996

Europa jest nam bliska, mobilność polsko – grecka”

współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +,

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna, Konkurs 2021.

Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, mieszczący się pod adresem: Zamojska 18 A, 22-500 Hrubieszów, [email protected] zwany dalej ‘Organizacją wysyłającą’.

Partnerem zagranicznym jest szkoła średnia 4th General Lyceum of Katerini, 2, Mitropoleos street, 60131, Katerini, Grecja, [email protected] zwana dalej ‘Organizacją przyjmującą’.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022, a mobilność

edukacyjna – odbędę się 06.06.2022- 15.06.2022 r. dla 29 uczniów i 3 opiekunów.

Grupą docelową projektu jest 29 uczniów z klas II Technikum Zespołu Szkół Nr 1

w Hrubieszowie.

Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły, który ponosi odpowiedzialność

za właściwą realizację projektu.

Główne cele projektu:

1. Poszerzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów w zakresie komunikacji.

2. Wzbogacenie wartości europejskich – poszerzenie znajomości kultury i wiedzy o Unii Europejskiej.

3. Podniesienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska wśród młodzieży.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja w docx

Formularz zgłoszenowy wersja w docx

 

 

Informacja o projekcie

nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011698

współfinansowanym  przez Unię Europejską Programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry, w ramach akredytacji na lata

2021-2027.

 

Beneficjentem projektu jest Flying Colours Sp. z o.o., mieszczący się pod adresem: ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa, [email protected] zwany dalej ‘Organizacją wysyłającą’.

Partnerem zagranicznym jest Kika Mobility Training Center Ltd, Marathonos Ave 243L145 65 Agios Stefanos, Ateny, Grecja, [email protected] zwana dalej ‘Organizacją przyjmującą’.

Szkołą biorącą udział w projekcie, w ramach konsorcjum jest: Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie zwany dalej ‘Szkołą’.

Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Projekt skierowany jest do:

16 uczniów z ZS Nr 1 w Hrubieszowie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W projekcie weźmie udział 16 uczniów i 1 opiekun.

Mobilność zawodowa – realizacja praktyki zawodowej w Kika Mobility Training Center odbędzie się

w terminie: 08.05.2022-21.05.2022.

 

Główne cele projektu:

  1. Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
  2. Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
  3. Rozwinięcie wśród uczestników wiedzy, świadomości i ekspresji kulturowej, zwiększenie inicjatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności odnalezienia się w środowisku wielokulturowych aglomeracji europejskich.
  4. Zwiększenie atrakcyjności ucznia na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.
  5. Wyrównanie szans wśród uczniów z mniejszymi szansami.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja w docx

Formularz zgłoszeniowy wersja w docx