NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA I WIELE DOŚWIADCZEŃ…

Ostatnie dni zajęć to przygotowanie testu wiedzy na temat Polski, który rozwiązywała młodzież z Grecji oraz testu dotyczącego Hellady dla młodzieży z Hrubieszowa. Pytania dotyczyły m.in.: tradycji, kultury, obyczajów i kuchni.
Po południu odbyła się na piesza wycieczka do Platamonas, aby zwiedzać ruiny zamku. Uczniowie mogli podziwiać piękną panoramę oraz zobaczyć wnętrze znajdującej się tam cerkwi.
Ostatniego dnia uczniowie przygotowali końcowe prace w grupach projektowych. Wspólnie dokonali ewaluacji mobilności. Zorganizowano podsumowanie gier terenowych i wręczono podziękowania.
Nadeszła chwila pożegnania.
Opuszczamy kolegów i Olimpijską Riwierę.
Pozostaną wspomnienia, niezapomniane wrażenia, moc nowych doświadczeń. Wierzymy, że jeszcze tu wrócimy!

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Projekt pt. „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu” nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135467 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Logo. element dekoracyjny