Dla absolwentów szkoły podstawowej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024 w następujących typach szkół:

Technikum o 5-letnim cyklu kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych

Zawód:

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:

Zawód:

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kelner

kucharz

cukiernik

elektryk

klasa wielozawodowa

ślusarz

Szkoła branżowa II stopnia o 2-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:

Zawód:

technik pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!

Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

Pomyśl o swojej przyszłości! Odwiedź nas!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie proponuje również naukę w :

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia.

Zapraszamy do skorzystania z oferty !