Uwaga!
W związku z potrzebą zmiany organizacji pracy szkoły dokonano korekty przedmiotów w branżowej szkole I stopnia w klasach pierwszych.