ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI W GRECJI

Zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa w kontekście poszerzania kompetencji dydaktycznych – to pierwszy i ważny temat zajęć dla kadry nauczycielskiej prezentowany w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w Grecji.
Ciekawym zagadnieniem była również ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych. Nauczyciele dyskutowali nie tylko na temat zagrożeń w sieci, a także zasad bezpiecznej pracy w sieci.
Poznawano także pojęcia związane z cyberbezpieczeństwem i cyberprzemocą w języku angielskim i greckim.
Zajęcia częściowo odbywają się w języku angielskim, co służy podnoszeniu kompetencji językowych, kluczowych w dzisiejszym świecie, z wykorzystaniem multimediów.

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Projekt pt. „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu” nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135467 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.