O EKOLOGII I ZDROWYCH NAWYKACH W GRECJI

Uczniowie poszerzali wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Promowali postawy i zachowania proekologiczne, zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz nawyku ich selekcji i segregacji. Młodzież uczestniczyła też w wykładzie mającym na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, przenoszenia dobrych praktyk także na grunt domowy oraz promowanie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych i uprawiania sportu. Uczniowie wymienili swoje doświadczenia i pomysły w tym zakresie z rówieśnikami szkoły greckiej oraz zrealizowali wspólny projekt proekologiczny.
Następnie wszyscy wybrali się do Salonik, aby zwiedzić miasto i skorzystać z możliwości głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Projekt pt. „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu” nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135467 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Logo. element dekoracyjny