DYREKTOR SZKOŁY SPOTKAŁA SIĘ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Pani Anna Wiśniewska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 spotkała się z grupą rodziców uczniów, przedstawicieli Rady Rodziców, aby opowiedzieć o przebiegu stażu zawodowego, w którym uczestniczyła młodzież z naszej szkoły.
Dzięki wyjazdowi uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę z zakresu informatyki, która przyda się w przyszłej karierze zawodowej, ale też rozwinęli kompetencje językowe i kulturowe.
Wyjazd grupy możliwy był dzięki wsparciu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, a odbywał się w ramach realizacji projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140097, który przygotowywał Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie w ramach akredytowanego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia.
Foto: Zbigniew Petruczynik