Logo Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Logo Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE MUM

Od ubiegłego roku szkolnego (2010/2011) Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie realizuje projekt: “Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.
Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

Czas trwania projektu: 2009.12.31 – 2013.09.30.

Projekt “Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) zlokalizowanych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6750 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie 09.2010 – 08. 2013. Działania prowadzone w ramach projektu:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych,
  • warsztaty matematyczne prowadzone w szkole przez nauczyciela akademickiego,
  • seminaria metodyczne dla nauczycieli matematyki,
  • Internetowa Klasa Matematyczna w wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej,
  • konkursy matematyczne “Zostań Pitagorasem”,
  • letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursów.
Logo element dekoracyjny

NASI UCZNIOWIE W PWSZ CHEŁM

Nasza placówka realizuje zajęcia wyrównawcze w ramach projektu “Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Matematyka nie jest trudna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie biorący udział w projekcie przystąpili do konkursu na platformie e-lerningowej.
Jego finalistkami zostały uczennice klasy It4 b – Natalia Skindzier i Natalia Baran.
Wzięły one udział w konkursie dla finalistów “Zostań Pitagorasem MUM”, który odbył się 4 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.