KSZTAŁCĄCE PODRÓŻE

Interesujące zajęcia na temat Unii Europejskiej prowadzone w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, pokazanie różnorodności europejskiej – w szczególności tożsamości kulturowej – z naciskiem na kulturę polską i grecką, realizowane były w dużej części podczas wycieczek weekendowych i zwiedzania wspaniałych zabytków greckich, chociażby takich jak Meteory.

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.Projekt pt. „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu” nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135467 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Logo. element dekoracyjny