Gabinet higienistki szkolnej czynny jest codziennie od godz. 7.30 – 15.05

Higienistka szkolna – p. Lucyna Kasprzak

W gabinecie lekarskim pielęgniarka stoi przy biurku. Na krześle siedzi uczennica

Do obowiązków higienistki należy sprawowanie opieki nad zdrowiem uczniów, udzielanie pomocy przy urazach i zachorowaniach oraz edukacja zdrowotna i profilaktyka.