Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej.

W ciągu roku szkolnego podejmuje działania wynikające z zadań statutowych i kalendarza uroczystości szkolnych.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: Katarzyna Skawińska  Joanna Kornicka i Agnieszka Mielniczuk.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  • Maciej Karpiński 4t5f – przewodniczący
  • Amelia Szybkowska 1tb – z-ca przewodniczącego
  • Maciej Patyjewicz 3tc – z-ca przewodniczącego
  • Marta Oksętiuk 4t5f  – sekretarz
  • Emilia Góral 3tb – skarbnik

Samorząd Uczniowski organizuje m.in.: “otrzęsiny” klas pierwszych, stragan andrzejkowy z tradycyjnymi wróżbami zabawę Wizyta Św. Mikołaja i Szkolną Pocztę Walentynkową.

Samorząd był również współorganizatorem Szkolnego Dnia Życzliwości. Reprezentuje również szkołę na uroczystościach miejskich. Współorganizuje akademie i imprezy szkolne.

Samorząd Uczniowski włącza się również w akcje lokalne i ogólnopolskie. Uczestniczy w zbiórce na rzecz akcji Góra Grosza, sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Pomóż i Ty oraz w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Samorząd Uczniowski współpracuje z Caritas, PCK, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Szkolnym Radiem School i środowiskiem lokalnym.