Szkolne Radio School służy rozwijaniu zainteresowań młodzieży, uczy kreatywności, twórczego myślenia oraz działania w zespole. Jego opiekunami są: Anna Olko i Jacek Wieleba. Młodzież działająca w radiu, poprzez emisję odpowiednich piosenek i audycji animuje życie szkolne. Radio współpracuje ze szkolnymi organizacjami, nauczycielami i uczniami, którzy za pośrednictwem radiowęzła chcą prezentować informacje i materiały przygotowane z okazji różnych ważnych wydarzeń i uroczystości. Zadania uczniów działających w radiu to przede wszystkim: przygotowywanie listy emitowanych piosenek zgodnie z zaplanowaną ramówką, dbanie o przekzaywanie właściwych treści, nagrywanie audycji i ich emitowanie, obsługa techniczna nagłośnienia w trakcie akademii i uroczystości szkolnych oraz przyjęcie odpowiedzialności za sprzęt radiowy i jego odpowiednie użytkowanie.

Radio Szkolne School angażuje uczniów w działalność społeczną, uczy współpracy i odpowiedzialności za podejmowane działania, aktywnie wspiera dydaktyczno – wychowawczą rolę szkoły.