Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Uczniowie poznają technologię produkcji cukierniczej, wyposażenie cukierni, zasady funkcjonowania takiego typu zakładu w gospodarce rynkowej. Cukiernik powinien posiadać umiejętność wykonywania czynności produkcyjno – technologicznych, związanych z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach. Powinien obsługiwać różne specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz sprzęty. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.
Perspektywy zawodowe:
Cukiernik może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a następnie podwyższać wykształcenie w szkołach wyższych np. na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Mogą również podejmować działalność gospodarczą lub kontynuować naukę. Uzupełnieniem dyplomu cukiernika jest EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. trdyt
    1. qbhbh
    2. jnjnj