Ogólna charakterystyka zawodu:

Nauka trwa 3 lata. W trakcie kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe takie jak: podstawy konstrukcji maszyn, techniki wytwarzania, technologia napraw podzespołów pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej. W trakcie nauki uczniowie odbywają również zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych jak i wyspecjalizowanych stanowiskach obsługowo – naprawczych z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
Perspektywy zawodowe:
W ramach programu nauczania uczeń ma możliwość uzyskania (bezpłatnie) prawa jazdy kategorii B.
Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w fabrykach samochodów, w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych. Może też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów. Może również kształcić się dalej.
W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy na kolejne kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają świadectwo, tytuł mechanika pojazdów samochodowych oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach europejskich.