Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia trwa 5 lata. Do głównych przedmiotów zawodowych realizowanych w trakcie kształcenia należą: podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, pracownia informatyczno – handlowa, język obcy zawodowy, działalność przedsiębiorstwa handlowego oraz praktyka zawodowa. Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń technicznych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, poznania nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w markecie TESCO.

Perspektywy zawodowe:
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego. Można też znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży). Uczeń zdobywa wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika handlowca. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w języku angielskim – ułatwiający posiadaczom zdobycie legalnego zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może podnosić swoje kwalifikacje na studiach.