Ogólna charakterystyka zawodu:

Nauka trwa 4 lata. Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. W trakcie nauki młodzież odbywa zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent tej szkoły potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela, organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę.
Technikum daje możliwość zdobycia wykształcenia średniego zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w języku angielskim – ułatwiający posiadaczom zdobycie legalnego zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może podnosić swoje kwalifikacje na wielu wyższych uczelniach.