Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Powstał on poprzez połączenie funkcjonujących na rynku pracy zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Było to spowodowane wymogami współczesnego rynku pracy. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem niezbędnym oraz rozwojowym, ponieważ obejmuje nowe technologie. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko – tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe. Dokonuje przedmiaru tych robót, obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.
Perspektywy zawodowe:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Może prowadzić również własną firmę wykonującą prace wykończeniowe lub kontynuować kształcenie. Uczniowie zdają egzaminy na różnorodne kwalifikacje, a następnie otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.