Ogólna charakterystyka zawodu:

Nauka trwa 3 lata. W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz z przedmiotów zawodowych takich jak: elektrotechnika i elektronika, maszyny i urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne, działalność gospodarcza w branży elektrycznej. W trakcie nauki uczniowie odbywają również zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
Perspektywy zawodowe:
W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zdobywając kolejne kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymują świadectwo tytuł elektryka oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach europejskich. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Może również prowadzić własny warsztat naprawy sprzętu elektrycznego.