Ogólna charakterystyka zawodu:

Nauka trwa 5 lata. W ramach kształcenia planowane jest nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych takich jak: techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, technologia napraw podzespołów pojazdów samochodowych, technologia napraw elektroniki i elektryki pojazdów samochodowych. Istnieje możliwość uzyskania (bezpłatnie) prawa jazdy kategorii B. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz praktykę zawodową. Technikum pojazdów samochodowych dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Technik pojazdów samochodowych organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych, weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, prowadzi usługi motoryzacyjne.
Perspektywy zawodowe:
Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika pojazdów samochodowych. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ułatwiający posiadaczom zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych, firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmy produkujące różnego typu pojazdy, w montowniach lub prowadzić własne przedsiębiorstwa.