UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Za nami kolejny rok wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który obfitował w wiele różnorodnych działań. Wśród nich praktyki i wycieczki zagraniczne połączone z rekreacją w ramach programu Erasmus+, udział w projekcie ,,Kuźnia szans w Hrubieszowie’’, który realizował Powiat Hrubieszowski, konkursy, udział w…

Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 została wyłączona

CERTYFIKAT ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM

Dziękujemy Państwu bardzo za to, że tak aktywnie i twórczo odpowiedzieliście na zaproszenie do udziału w naszym Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym „W dorosłe życie z Bogiem”, ubogacając tym samym siebie nawzajem i nas samych. Do udziału w nim zgłosiło się 30…

Możliwość komentowania CERTYFIKAT ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM została wyłączona

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA I WIELE DOŚWIADCZEŃ…

Ostatnie dni zajęć to przygotowanie testu wiedzy na temat Polski, który rozwiązywała młodzież z Grecji oraz testu dotyczącego Hellady dla młodzieży z Hrubieszowa. Pytania dotyczyły m.in.: tradycji, kultury, obyczajów i kuchni.Po południu odbyła się na piesza wycieczka do Platamonas, aby…

Możliwość komentowania NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA I WIELE DOŚWIADCZEŃ… została wyłączona

EDUKACJA POŁĄCZONA Z ROZRYWKĄ

Uczniowie udali się do Geological History Museum Olympus w Leptokarii, aby wysłuchać wykładu na temat skał, kamieni i minerałów. Realizowali tematy dotyczące degradacji środowiska przyrodniczego oraz wyciągali wnioski. Następnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które miały na celu zapoznać ich ze…

Możliwość komentowania EDUKACJA POŁĄCZONA Z ROZRYWKĄ została wyłączona

KSZTAŁCĄCE PODRÓŻE

Interesujące zajęcia na temat Unii Europejskiej prowadzone w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, pokazanie różnorodności europejskiej – w szczególności tożsamości kulturowej – z naciskiem na kulturę polską i grecką, realizowane były w dużej części podczas wycieczek weekendowych i zwiedzania wspaniałych…

Możliwość komentowania KSZTAŁCĄCE PODRÓŻE została wyłączona

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI W GRECJI

Zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa w kontekście poszerzania kompetencji dydaktycznych – to pierwszy i ważny temat zajęć dla kadry nauczycielskiej prezentowany w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w Grecji. Ciekawym zagadnieniem była również ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla…

Możliwość komentowania ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI W GRECJI została wyłączona

O EKOLOGII I ZDROWYCH NAWYKACH W GRECJI

Uczniowie poszerzali wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Promowali postawy i zachowania proekologiczne, zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz nawyku ich selekcji i segregacji. Młodzież uczestniczyła też w wykładzie mającym na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za…

Możliwość komentowania O EKOLOGII I ZDROWYCH NAWYKACH W GRECJI została wyłączona

SESJA ZDJĘCIOWA NASZYCH GRECKICH BOGÓW

Widok Olimpu obudził w naszych uczniach chęć wcielenia się starożytnych bogów. Panowie, szacunek za dystans do siebie. Foto: Błażej KupiecWyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.Projekt pt. „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu” nr…

Możliwość komentowania SESJA ZDJĘCIOWA NASZYCH GRECKICH BOGÓW została wyłączona

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

6 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, który organizowało Stowarzyszenie Trzeźwościowe "LUMEN" pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa we współpracy z PCK. Jego cele to między innymi: promowanie życia w trzeźwości i kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych.W konkursie mogła uczestniczyć…

Możliwość komentowania NAGRODY I WYRÓŻNIENIA została wyłączona

NAUKA JĘZYKA I WYPOCZYNEK

W ramach dzisiejszych zajęć uczniowie wraz z młodzieżą grecką udali się na wycieczkę, której celem była wyspa Skiathos. Podczas rejsu uczniowie rozwijali nabyte umiejętności językowe, wykorzystując aplikacje i platformy językowe. Dzięki temu poznali podobieństwa i różnice w nauczaniu języków obcych…

Możliwość komentowania NAUKA JĘZYKA I WYPOCZYNEK została wyłączona