CERTYFIKAT ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM

Dziękujemy Państwu bardzo za to, że tak aktywnie i twórczo odpowiedzieliście na zaproszenie do udziału w naszym Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym
„W dorosłe życie z Bogiem”, ubogacając tym samym siebie nawzajem i nas samych. Do udziału w nim zgłosiło się 30 szkół ponadpodstawowych. W projekcie uczestniczyło około 2,5 tysiąca uczniów. Wierzymy, że był to czas owocny, a Państwa zaangażowanie przyniesie wymierne efekty, bo „ziarno” zostało posiane obficie. Jesteśmy zbudowane także tym, że mimo trudnego czasu, pełnego niepokoju o przyszłość szkolnej katechezy,
wynikającego z kolejnych pomysłów MEN pracowali Państwo niezwykle kreatywnie. Dziękujemy za otwartość w dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Pokazaliście Państwo jak można w sposób nieszablonowy pogłębiać z uczniami tajemnice wiary, relację z Bogiem, a także rozwijać ich potrzebę odkrywania świata włączając tych młodych ludzi w życie wspólnoty Kościoła.
Za aktywny udział w projekcie otrzymujecie Państwo CERTYFIKAT – tak w swoim liście do nas napisały autorki projektu.
Wśród wyróżnionych znalazła się młodzież z klas: IITb i IVTb. Imienne certyfikaty otrzymali też nauczyciele religii: Pani Zofia Szwiec i Pani Anna Sioma-Krempla, szkolne koordynatorki projektu.
Serdecznie gratulujemy!
Zebrał: DB

Certyfikat za aktywny i twórczy udział w ogólnopolskim projekcie katechetycznym.