UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Za nami kolejny rok wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który obfitował w wiele różnorodnych działań. Wśród nich praktyki i wycieczki zagraniczne połączone z rekreacją w ramach programu Erasmus+, udział w projekcie ,,Kuźnia szans w Hrubieszowie’’, który realizował Powiat Hrubieszowski, konkursy, udział w inicjatywach społecznych i artystycznych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Działania te wspierają proces edukacyjny, kształcą pożądane postawy, pomagają w przyswajaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji, rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają zajęcia szkolne. 21 czerwca 2024 r. to w całej Polsce dzień uroczystego zakończenia roku szkolnego 2023/2024.
Cieszymy się, że tego szczególnego dnia towarzyszył nam Pan Radosław Maksymowicz – Wicestarosta Hrubieszowski, który w swoim wystąpieniu docenił pracę nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
Pani Anna Wiśniewska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odczytała List Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pana Tomasza Szabłowskiego, w którym znalazły się m.in. podziękowania za realizację trudnych edukacyjnych oraz wychowawczych wyzwań i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie nieustannie zmieniających się wymagań i oczekiwań.
Następnie z rąk Pani Anny Wiśniewskiej i swoich wychowawców świadectwa odebrali uczniowie naszej szkoły.
Jak zwykle staramy się nagradzać tych najlepszych, z których jesteśmy szczególnie dumni, a ich praca i sukcesy w wielu dziedzinach zasługują na szczególny podziw i uznanie.
Najwyższą średnią ocen i oczywiście wzorową ocenę z zachowania uzyskał Patryk Marut – uczeń naszego technikum (technik informatyk).
Nagrodzono także klasę ITB, która miała najwyższą w tym roku frekwencję.
Młodzież otrzymała bony na zakupy i nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i pracę w agendach szkolnych.
Poprzez wręczenie listu gratulacyjnego doceniono również część rodziców naszych uczniów.
Całej społeczności szkolnej życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!
Info: Daniel Buchowiecki/Foto: DB/Karol Lewicki/Łukasz Zgliniecki