O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Dość młodą ideą funkcjonowania naszej placówki jest promowanie wartości zdrowego środowiska i ekologii. Wzmacniamy postawy pro ekologiczne, akcentujemy potrzebę szanowania środowiska. Potrzebą placówki jest zaszczepienie tych wartości wśród jak największej liczby uczniów, gdyż wciąż jest to mało popularna i w niewielkim stopniu naśladowana postawa.
Szkoła dąży do podniesienia wśród młodzieży wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez kierownika warsztatów pana Krzysztofa Mazura dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Uczniowie zapoznali się z ideą odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna wykorzystywana w fotowoltaice lub jako źródło energii cieplnej. Energia wiatrowa, biopaliwa, ogniwa paliwowe, efektywność energetyczna to tematy poruszane w ramach zajęć.
Kierownik zachęcał uczniów do monitorowania zużycia energii elektrycznej w domu. Szkolenie odbyło się w Szkolnej Pracowni OZE.
Info: Joanna Wieczorek-Smerdel/Foto: Karol Lewicki