PRACOWNIA HOTELARSKA

Możemy pochwalić się już nową pracownią hotelarską. Tworzy ją pokój hotelowy odpowiadający standardowi jednostki mieszkalnej obiektu hotelarskiego wraz z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami kategoryzacyjnymi, są to m.in.: minibar, galanteria pokojowa i łazienkowa oraz elementy dekoracyjne.
Uczniowie, którym Dyrektor szkoły – Pani Anna Wiśniewska prezentowała pracownię, mogli dowiedzieć się, czego mogą oczekiwać jako goście danego hotelu, jak utrzymywać porządek oraz w jaki sposób zachowywać się w sali restauracyjnej, będąc na wyjeździe w Grecji.
Info: Joanna Wieczorek-Smerdel/Foto: Karol Lewicki