KU PRZESTRODZE…

24 kwietnia odbyły się spotkania młodzieży z adwokatami – Panią Iwoną Daciej-Halinowską oraz Panią Magdaleną Kapłon-Pilipczuk, a poświęcone były edukacji prawnej młodzieży.
Podczas zajęć prowadzące opowiedziały uczniom o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Młodzież obejrzała film, który obrazował, jakie środki wychowawcze może orzec Sąd, jeśli młody człowiek wchodzi w konflikt z prawem. Uczniowie mogli zadawać pytania i rozmawiać o podejmowanych oddziaływaniach w przypadkach: demoralizacji, braku realizacji obowiązku nauki, picia alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
Następstwem spotkań przedstawicieli Fundacji Pasieka z młodzieżą będzie przeprowadzenie Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej.
Spotkania mogły się odbyć dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie z Fundacją Pasieka.

Pedagog szkolny – Monika Jabłońska