JAK WYKORZYSTAĆ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

23 kwietnia młodzież z klas: IIb, IITa, IITb i IITc wzięła udział w spotkaniu poświęconemu Funduszom Europejskim i ich wykorzystaniu.
Foto: Monika Kot