AKCJA ŻONKILE 2024

Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile już po raz dwunasty. Jej celem jest rozpowszechnianie symbolu żonkila oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Akcji od początku towarzyszy hasło “Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami.
19 kwietnia weźmy udział w akcji Żonkile i pokażmy, że łączy nas pamięć.
Szkolna biblioteka zaprasza chętną młodzież do zapoznania się z wystawą i filmem.
Foto: DB