STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Fundacja Stypendialna SEKA ogłasza rozpoczęcie kampanii dotyczącej II edycji programu stypendialnego. Jej głównym celem jest wspieranie i wyrównywanie szans młodzieży akademickiej ubiegającej się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajach należących do Unii Europejskiej, wyróżniającej się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Program stypendialny przeznaczony jest dla młodzieży z województwa lubelskiego, która w roku akademickim 2023/24 będzie mogła skorzystać z 50 stypendiów krajowych i 3 zagranicznych.
Tu znajdziesz więcej informacji: https://fundacja.seka.pl/dla-stypendysty/