WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ W TECHNIKUM LUB SZKOLE BRANŻOWEJ!

Dobry fachowiec, specjalista w swoim zawodzie, osoba, która posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zawsze znajdzie dobrą pracę lub założy własną firmę usługową.
Oczywiście absolwent technikum, po zdaniu egzaminu maturalnego może kształcić się dalej, wybierając studia.
Nasz fanpage i strona internetowa udowadniają, że w naszej szkole pracują nauczyciele pasjonaci, którzy oprócz realizacji zajęć dydaktycznych, proponują dodatkowe działania i inicjatywy, aby rozwijać młodzież. Dużym zainteresowaniem naszych uczniów cieszą się bezpłatne wyjazdy i staże zawodowe, które z powodzeniem realizujemy za granicą w ramach realizacji projektów Erasmus+. Młodzież ma okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i zrelaksować się w otoczeniu egzotycznej przyrody.
Warto wybrać nasze technikum lub branżową szkołę, do czego przekonywaliśmy w miniony piątek, w ramach Dnia Otwartego. Nasi goście, młodzież ze szkół podstawowych wraz z opiekunami, mieli okazję poznać jedną z pracowni informatycznych, pracownię językową oraz wybrane pracownie w warsztatach szkolnych (dział gastronomiczny, dział mechaniki pojazdowej i dział budowlany). 
Nauczyciele przedstawili także nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców. Młodzież została zapoznana z zawodem kucharza, cukiernika oraz  technika żywienia i usług gastronomicznych. Nauczyciel omówił także zawód mechanika pojazdów samochodowych i technika pojazdów samochodowych, prezentując pomoce dydaktyczne, narzędzia  i urządzenia diagnostyczne. Przedstawiono także zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych. Nauczyciele poinformowali o bezpłatnym kursie prawa jazdy kategorii  B dla wybranych zawodów. 
Uczniowie mogli też podziwiać wystawę fotografii naszego ucznia – Alana Romańskiego. 
 
Info i foto: Zespół do spraw Promocji Szkoły/Karol Lewicki