INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI PROWADZONEJ DO KLAS I

Informujemy, że w szkole znajduje się już lista kandydatów zakwalifikowanych do nauki w klasach I naszego technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Prosimy, aby osoby te do 28.07.2022 r. (czwartek) dostarczyły do sekretariatu szkoły niezbędne dokumenty – oryginał świadectwa i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.