“DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŹRÓDŁEM ŚWIADOMOŚCI!”

6 kwietnia 58 uczniów naszej szkoły wzięło udział w 19. edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości” źródłem świadomości!” Organizatorem tej inicjatywy jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a odbywa się ona pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Jest to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Jego ideą jest włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży. Dzięki temu uczniowie mają szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Uczniowie, odbywając jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie firmach, mogli przyjrzeć się temu, jak wygląda zwykły dzień w danej firmie lub instytucji, pomóc w prostych czynnościach, poznać obsługę sprzętu i porozmawiać z opiekunem praktyki.

Do programu przyłączyło się 9 firm i instytucji funkcjonujących w Hrubieszowie:

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” ,

Miejskie Przedszkole Nr 5,

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ”Hubala”,

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,

Miejska Biblioteka Publiczna,

Placówka Straży Granicznej,

Sklep Wielobranżowy ,,Lucyna”,

MyCenter,

,,Restauracja Magistrat” oraz jedna firma spoza Hrubieszowa – Przedsiębiorstwo ”POLKRES” Sklep Spożywczo – Przemysłowy z Mircza.

W czasie pobytu w firmach od uczniów oczekiwano m.in.: sumiennego podejścia do zleconych prac, zdyscyplinowania, zaangażowania czy punktualności.

Młodzież odbywała praktyki na różnych stanowiskach: starszego kontrolera referatu ds. kadrowo – szkoleniowych, asystenta nauczyciela w świetlicy, pomocy kucharza, pomocy nauczyciela, bibliotekarza, pracownika obsługi klienta, sprzedawcy/kasjera i magazyniera.

W ramach ,,Dnia Przedsiębiorczości’’ zorganizowano również wyjście uczniów klas IIa i IIIt5e do firmy PMB Pana Jacka Szumiaty wraz z opiekunami: Krzysztofem Kozłowskim, Danielem Sidorczukiem, Jackiem Wielebą, Jackiem Kuniczukiem oraz Tomaszem Zinkiewiczem. Młodzież poznała historię firmy, zakres produkcji i usług oraz przykładowe rozwiązania budowlane i konstrukcyjne. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali gadżety i upominki firmowe.

Dziękujemy wszystkim Państwu za umożliwienie naszym uczniom poznania wybranych zawodów i ich specyfiki oraz podzielenie się swoją wiedzą i życzliwość.

__________________________________

Zebrała: Joanna Wawrzaszek – Koordynator szkolnych obchodów „Dnia PrzedsiębiorczoścI”