UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Mija kolejny, trudny dla wszystkich rok szkolny, rok wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który mimo pandemii, obfitował w wiele różnorodnych działań. Za nami praktyki i wycieczki zagraniczne, konkursy, inicjatywy społeczne i artystyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Działania te pomagają w przyswajaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji, rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają zajęcia szkolne.

24 czerwca 2022 roku z rąk Pani Anny Wiśniewskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie i swoich wychowawców świadectwa odebrali uczniowie naszej szkoły.

Zawsze staramy się nagradzać tych najlepszych, z których jesteśmy szczególnie dumni, którzy osiągają sukcesy w wielu dziedzinach lub wyróżniają się czymś pozytywnym.

Młodzież otrzymała nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i pracę w agendach szkolnych. Części rodziców przekazano także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zadbali też o to, by docenić oddziały z najwyższą frekwencją, słodycze otrzymały klasy: IIIT5f (I miejsce) , ITa (II) i ITb (III). Dodatkowo przekazano też jednorazowe stypendia ufundowane przez rodzinę śp. Pani Marii Stary-Rożańskiej, która była córką Zdzisława Starego, jednego z dyrektorów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie – otrzymali je: Karolina Magdziak z klasy ITb i Marcin Bielecki z klasy IIIb.

Całej społeczności szkolnej życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

Zebrał: DB/Foto: Karol Lewicki