“KAŻDY KONIEC JEST POCZĄTKIEM…”

26 kwietnia 2024 roku, w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Wojciecha Sołtysiaka – wicestarostę Powiatu Hrubieszowskiego, Panią Ewelinę Wołoszyn – przewodniczącą zarządu Rady Rodziców, Panią Annę Wilkos – sekretarza Rady Rodziców oraz Macieja Patyjewicza – przewodniczącego zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Świadectwa z rąk Pani Anny Wiśniewskiej – dyrektora szkoły i wychowawców klasowych odebrali uczniowie trzech klas piątych naszego Technikum i słuchacze drugiej klasy Branżowej Szkoły II stopnia. Duża grupa młodzieży otrzymała także nagrody książkowe i dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność w agendach szkolnych. Przekazane zostały także listy gratulacyjne rodzicom, w których wyrażany jest szczególny szacunek za wzorowe wychowywanie reprezentantów młodego pokolenia. Część artystyczna, zaprezentowana przez młodzież, w żartobliwy sposób przedstawiała perypetie wybranych bohaterów literackich.
Wicestarosta Hrubieszowski – Pan Wojciech Sołtysiak przekazał młodzieży pamiątkowe długopisy maturalne z logo powiatu, podziękował także Pani Annie Wiśniewskiej i całemu gronu pedagogicznemu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodych ludzi.
Uroczystości asystował poczet sztandarowy naszej szkoły.
Absolwentom naszej szkoły życzymy przede wszystkim powodzenia podczas zbliżających się egzaminów maturalnych.
Wierzymy, że zdobyta w szkole wiedza i umiejętności przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Życzymy również dużo wiary we własne możliwości, spełnienia wszystkich marzeń, udanego startu w dorosłe życie oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Info i foto: DB