PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ I ŻYCZLIWOŚĆ

W imieniu naszych Uczniów, Ich Rodziców, Grona Pedagogicznego i Dyrekcji jeszcze raz serdecznie dziękujemy za współpracę i działania, które umożliwiły szereg wyjazdów za granicę, podczas których młodzież realizowała praktyki zawodowe, staże zawodowe i poznawała kulturę Grecji. Możliwość udziału w atrakcyjnych formach praktyki zawodowej połączona z rekreacją, znacząco wzbogaca i urozmaica ofertę edukacyjną Szkoły, przyczyniając się także do zdobywania doświadczenia zawodowego, tak ważnego dla młodych ludzi, którzy już za chwilę będą funkcjonować na rynku pracy.
Serdecznie dziękujemy Pani Staroście Powiatu Hrubieszowskiego Anecie Karpiuk i Panu Wicestaroście Markowi Kacie za realną pomoc, pracę i życzliwość.
A już wkrótce kolejne wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.