KUŹNIA SZANS W HRUBIESZOWIE

W ramach projektu ,,Kuźnia szans w Hrubieszowie’’ realizowanego przez Powiat Hrubieszowski 10 uczniów naszej szkoły rozpoczęło staże oraz praktyki zawodowe w branży

gastronomicznej oraz mechanicznej u lokalnych przedsiębiorców!

Młodzież praktykować będzie w firmach: ,,Magistrat’’, ,,Dom Weselny Jaśko’’, ,,Gniecki Hotel & Restaurant’’, ,,Raven’’, w warsztacie samochodowym prowadzonym przez

Panią Aleksandrą Kruk oraz w ,,EKO-TECH’’.

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk dostrzegając to, jak ważne jest dziś doświadczenie zawodowe, podziękowała za chęć współpracy Przedsiębiorcom z terenu Powiatu

Hrubieszowskiego.

To właśnie ten pierwszy krok na początku ścieżki zawodowej młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają poznawać rynek pracy, jest tak istotny dla ich dalszego rozwoju.

Info i foto: Starostwo Powiatowe