WSPOMINAMY OSTATNI WYJAZD DO GRECJI…

Uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w Projekcie “Europa jest nam bliska, mobilność polsko – grecka” nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041996, który współfinansowany był z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do obejrzenia przygotowanej prezentacji.