“Biblioteka nie jest po to,
by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca,
jest po to, by była powszechnie użytkowana”

Joachim Lelewel
Biurko, na którym zostały umieszczone karty biblioteczne. W tle regały z książkami.

Chcemy, by była ona użyteczna dla czytelników i stanowiła ważny element warsztatu informacyjnego.

Prezentujemy zbiory biblioteczne (w tym lektury i czasopisma) oraz literaturę metodyczną dla nauczycieli.

Kontynuujemy prace związane z komputerowym opracowywaniem zbiorów, wykorzystując program MOL Optivum.

Zbiory i czytelnictwo popularyzujemy poprzez wystawy, zajęcia biblioteczne oraz inne atrakcyjne spotkania z książkami i ich twórcami.

Stoliki i krzesła ułożone w jeden rząd. W tle cztery stanowiska komputerowe.

Posiadamy księgozbiór dotyczący Hrubieszowa i jego regionu oraz utwory twórców ziemi hrubieszowskiej.

Z młodzieżą klasy II LB, II T4D realizujemy Program Edukacji Kulturalnej.

Umożliwiamy dostęp do komputerów w Centrum Multimedialnym.

W ramach projektu finansowego przez Europejski Fundusz Społeczny, nasza biblioteka została wyposażona w 12 komputerów, jako stanowiska dla czytelników.

Po lewej stronie znajdują się gabloty wystawowe, po prawej stoliki i krzesła. W tle stoją regały z książkami.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz umożliwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet.

Trzy uczennice siedzą przy stanowiskach komputerowych.

Nauczyciele bibliotekarze od wielu lat współpracują z placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta.

Muzeum Regionalne im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie:

  • udział w spotkaniach z ludźmi związanymi z Hrubieszowem i regionem,
  • promocja prac o tematyce regionalnej,
  • wycieczki z młodzieżą na wystawy w muzeum,
  • udział młodzieży szkolnej w prelekcjach prowadzonych przez pracowników muzeum.

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu – Filia w Hrubieszowie:

  • udział w spotkaniach z poetami, pisarzami, ludźmi związanymi z hrubieszowszczyzną,
  • wycieczki z młodzieżą szkolną, w celu zapoznania z biblioteką i księgozbiorem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie:

  • udział w promocjach książek,
  • spotkania z autorami, wydawcami opracowań dotyczących, regionu hrubieszowskiego.

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskiego:

  • zakup wydawnictw TRH,
  • udział w spotkaniach i promocjach wydawnictw regionalnych.

link do regulaminu