“W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz,
starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.”

Krystyna Wodnicka
Krystyna Wodnicka

Regulamin wypożyczeń:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczalnia jest czynna zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach biblioteki.
 3. Dostęp do zbiorów biblioteki mają uczniowie o sprecyzowanych zainteresowaniach, pozostałym czytelnikom książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dowolną ilość woluminów, w tym dwie lektury na okres dwóch tygodni. Przetrzymywanie książki jest czynem niespołecznym, uniemożliwia korzystanie z niej innym czytelnikom.
 5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne.
 6. Za książkę zniszczoną lub zagubioną, wypożyczający oddaje taką samą.
 7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 8. Użytkownik wypożyczalni obowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu.

Zasady obowiązujące przy korzystaniu z czytelni:

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
 2. Teczki, torby, siatki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego i czasopism należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelniczych.
 4. Nie wolno wynosić i niszczyć udostępnionych materiałów.
 5. W czytelni obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie się.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego:

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy, należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godz.).
 7. Nie wolno zmieniać ustawień w BOIS-E, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (włączać i rozłączać kabli zasilających).
 9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
 10. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).