A MOŻE HARCERSTWO?

Zadaniem szkoły jest wychowanie rozumiane jako oddziaływanie na sferę emocjonalno-motywacyjną młodzieży, co odbywa się także przez spotkania z ciekawymi osobami, których praca i postawa może zachęcać innych do naśladowania, a na pewno budzi szczególny szacunek.
Dlatego cieszymy się, że zaproszenie uczniów III Tb i wychowawcy przyjął Pan Andrzej Rosiński – absolwent Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, funkcjonariusz Straży Granicznej, członek zespołu Hubal, a od niedawna także Komendant Hufca Hrubieszów.
Nasz gość – druh pwd. Andrzej Rosiński prowadzący 3 Gromadę Zuchową im. Marii Konopnickiej w Uchaniach – Hufca Hrubieszów, opowiedział o działalności Związku Harcerstwa Polskiego, który jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, do których należą: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Instruktorzy harcerstwa prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, uczą poprzez działanie i współpracę. Gość odpowiadał też na pytania uczniów i przypomniał, że 16 listopada, o godzinie 17.00 w hrubieszowskiej siedzibie ZHP, ul. Łazienna 7, odbędzie się spotkanie z osobami, które chciałyby zostać instruktorami grup. Zachęcamy osoby pełnoletnie do udziału w nim, a dzieci i młodzież do zainteresowania się działalnością Związku Harcerstwa Polskiego. Panu Andrzejowi serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoją pasją.

Info i foto: D. Buchowiecki