PROMUJEMY ZDOLNYCH UCZNIÓW I POMAGAMY HOSPICJUM

Dziś rozstrzygnięto konkurs „Boże Narodzenie”, który miał na celu m.in.: promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły, rozwijanie pasji i zainteresowań, kultywowanie tradycji oraz rozwijanie empatii.
Uczniowie mogli wykonać kartkę świąteczną, szopkę bożonarodzeniową, stroik świąteczny oraz bombkę świąteczną.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda za stroik świąteczny – Jakub Gil kl. I tc,
Nagroda za stroik świąteczny – Aleksandra Mydlak kl. I Td,
Nagroda za kartkę świąteczną – Patrycja Pawłowska kl. III b
Wyróżnienia:
Aleksandra Mydlak kl. I td – bombka świąteczna
Marcin Bielecki kl I td – stroik świąteczny
Jakub Gil kl I tc- – bombka świąteczna
Wszystkie prace uczniów zostały przekazane na szkolny kiermasz. Jego celem było zebranie funduszy na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Pieniądze zostaną wkrótce przekazane tejże instytucji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom: uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za przekazanie daru serca dla chorych ludzi.
Info: Zofia Szwiec i Anna Sioma-Krempla/Foto: Daniel Buchowiecki