UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022 roku, o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Na początku uroczystości wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy, następnie Dyrektor Szkoły Pani Anna Wiśniewska odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk i przekazała życzenia od Starosty Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk.

Jeszcze raz wszystkim uczniom życzymy, aby w naszej szkole znaleźli swoje miejsce, odczuwali życzliwą atmosferę, rozwijali wiedzę, umiejętności i zainteresowania oraz zawarli trwałe przyjaźnie.