WYBIERZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE – KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Ósmoklasisto! Oferujemy Ci naukę w Technikum lub Szkole Branżowej I stopnia:

Technikum (5-letnie)Zawód:

 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec

Szkoła branżowa I stopnia (3-letni cykl kształcenia) kształcąca w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • kelner
 • elektryk
 • klasa wielozawodowa
 • ślusarz

Pobierz podanie