Aktualizacja listopad 2022r.


IaIIa IIIa Ib
IIb IIIb Ic IVt5d IVt5e
IVt5f Ita IIta IIIta IVta
Itb IItb IIItb IVtb Itc
IIItc IVtcItdIa


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
  pkm
Ryszkiewicz Z
B17
podst.e.e
Mazur
PE iE
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
2.
08.55
  zaj. z wych.
Olko
1
j.polski
Kozaczuk
11
matematyka
Gałczyńska
5
geografia
Grądz
209
3.
09.50
  religia
Krempla
217
j.ang I
Olko
1
edb II
Kornicka
109
biologia
Mazek
106
religia
Krempla
217
4.
10.45
  pod i nad.p.s
Fabrowski
109
historia
Pilarczyk
117
hist.i.teraź.
Chmarzyńska
107
j.polski
Kozaczuk
11
5.
11.50
  wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
bezp.p.w.p.sam
Ryszkiewicz Z
B17
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Kliszcz
111
podst przed.
Wawrzaszek
210
6.
12.45
  zaj.teatr.rec.
Juszczuk
B13
p.ruch.i.t.k.p
Sidorczuk
207
inf. I
Łabański
202
inf. II
Kusiak
15
podst przed.
Wawrzaszek
209
7.
13.40
  matematyka
Gałczyńska
5
zr1a.J.M.1n
Ryszkiewicz A
12
zr1a.Oc.P.2n
Krempla
217
sil.poj.sam
Petruczynik
109
edb I
Kornicka
109
j.ang II
Kliszcz
111
8.
14.30
      zr1a.Oc.P.1n
Korońska
110
zr1a.J.M.2n
Szwiec
216
9.
15.20
         IIa


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
wf
Padkowski
WF4
sil.poj.sam
Petruczynik
111
   
2.
08.55
wf
Padkowski
WF4
wf
Padkowski
WF4
j.angielski
Wojtiuk
210
   
3.
09.50
religia
Szwiec
216
j.polski
Kozaczuk
11
j.polski
Kozaczuk
11
   
4.
10.45
geografia
Grądz
209
j.angielski
Wojtiuk
210
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
   
5.
11.50
matematyka
Woźniak
2
zaj. z wych.
Kozaczuk
11
zaj.z.kom.in
Kozaczuk
11
   
6.
12.45
biologia
Mazek
106
pod i nad.p.s
Fabrowski
117
historia
Pilarczyk
117
   
7.
13.40
pod i nad.p.s
Fabrowski
112
matematyka
Woźniak
2
religia
Szwiec
216
zr2aB.M.2n
Ryszkiewicz A
12
zr2aJ.K.1n
Ryszkiewicz A
12
8.
14.30
zr2aJ.K.2n
Kliszcz
111
e i e.wyp.p.s
Mazur
PE iE
  zr2aB.M.1n
Kozaczuk
11
 
9.
15.20
         IIIa


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
    j.ang.zaw.m
Pecyna
108
j.ang.mps
Mielniczuk
105
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
e i e.wyp.p.s
Mazur
PE iE
geografia
Grądz
209
2.
08.55
    tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
pod i nad.p.s
Dyniec
8
bhp.w.bud
Naja
103
sil.poj.sam
Petruczynik
111
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
sil.poj.sam
Petruczynik
109
3.
09.50
    tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
pod i nad.p.s
Dyniec
8
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
pod.bud
Naja
103
pod i nad.p.s
Dyniec
8
4.
10.45
    pod.bud
Naja
103
e i e.wyp.p.s
Mazur
PE iE
matematyka
Woźniak
2
religia
Krempla
217
5.
11.50
    wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wos
Chmarzyńska
107
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
6.
12.45
    religia
Krempla
217
j.polski
Juszczuk
B13
j.ang.m
Pecyna
108
j.ang.w.war.sam.
Olko
1
7.
13.40
zr3aS.R.
Buchowiecki
115
zr3aK.K.1n
Ryszkiewicz A
12
zr.3aŁ.M1n
Kozaczuk
11
zr3aK.K.2n
Buchowiecki
115
zaj. z wych.
Naja
103
zaj.d.kul.jęz.
Juszczuk
B13
j.polski
Juszczuk
B13
8.
14.30
zr3aS.R.
Buchowiecki
115
zr.3aŁ.M1n
Kozaczuk
11
  fizyka
Smerdel
6
dor. zaw.
Jabłońska
103
historia
Pilarczyk
117
9.
15.20
z.logop.2b,3a,
Buchowiecki
115
       Ib


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
religia
Szwiec
216
podst przed.
Krasińska
209
matematyka
Woźniak
2
historia
Chmarzyńska
107
 
2.
08.55
j.polski
Szajwaj
102
biologia
Mazek
106
religia
Szwiec
216
j.polski
Szajwaj
102
 
3.
09.50
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
wf
Padkowski
WF4
zaj.teatr.rec.
Szajwaj
102
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
 
4.
10.45
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
matematyka
Woźniak
2
edb
Kornicka
109
pod.bud
Naja
103
 
5.
11.50
geografia
Grądz
209
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
hist.i.teraź.
Chmarzyńska
107
j.angielski
Pecyna
108
 
6.
12.45
podst przed.
Krasińska
B17
pod.bud
Naja
103
j.angielski
Pecyna
108
wf
Padkowski
WF4
 
7.
13.40
  inf. I
Frączek
205
inf. II
Łabański
202
zaj. z wych.
Grądz
209
wf
Padkowski
WF4
 
8.
14.30
         
9.
15.20
         IIb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
tech.gastr
Janicka
112
wf dz
Skawińska
WF2
wf ch
Tarnawski
WF1
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  pod.bud
Naja
103
tech.gastr
Janicka
112
2.
08.55
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
tech.gastr
Janicka
112
pod.bud
Naja
103
techn.i b.w.gast.
Kot
207
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  matematyka
Woźniak
2
3.
09.50
religia
Krempla
217
zr2b.K.B.2n
Kliszcz
111
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
techn.i b.w.gast.
Kot
207
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  geografia
Grądz
209
4.
10.45
matematyka
Woźniak
2
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
tech.gastr
Janicka
112
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  j.polski
Ryszkiewicz A
12
5.
11.50
j.polski
Ryszkiewicz A
12
religia
Krempla
217
zr2b.K.B.1n
Ryszkiewicz A
12
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  j.ang.m
Kliszcz
111
j.ang.k
Pecyna
108
6.
12.45
wf dz
Skawińska
WF2
wf ch
Tarnawski
WF1
zaj. z wych.
Mazek
106
wars kuch
Wiśniewska
PG11
  biologia
Mazek
106
7.
13.40
historia
Pilarczyk
117
j.ang.m
Kliszcz
111
j.ang.k
Pecyna
108
zr2bT.E.2n
Buchowiecki
115
zr2bK.O.
Targońska
109
zr2bT.E.1n
Kozaczuk
11
zr2bK.O.
Targońska
107
wf dz
Skawińska
WF2
wf ch
Tarnawski
WF1
8.
14.30
        zaj.z.kom.in
Ryszkiewicz A
12
9.
15.20
         IIIb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
    tech.gastr
Mazek
106
j.polski
Szajwaj
102
tech.gastr
Mazek
106
2.
08.55
    tech.gastr
Mazek
106
biologia
Mazek
106
tech.gastr
Mazek
106
3.
09.50
    chemia
Dąbrowska
B28
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
4.
10.45
    j.ang.zaw.I
Olko
1
j.ang.zaw.II
Pecyna
108
religia
Szwiec
216
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
5.
11.50
    wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
matematyka
Kozielewicz
7
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
6.
12.45
    zaj.d.kul.jęz.
Szajwaj
102
j.ang.zaw.I
Olko
1
j.ang.zaw.II
Pecyna
108
religia
Szwiec
216
7.
13.40
zr3bS.N.2n
Tarnawski
WF1
zr3bP.P
Targońska
109
zr3bP.P
Targońska
102
j.polski
Szajwaj
102
dor. zaw.
Jabłońska
103
historia
Pilarczyk
117
8.
14.30
  zr3bS.N.1n
Buchowiecki
115
wos
Chmarzyńska
107
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Pecyna
108
zaj. z wych.
Tarnawski
2
9.
15.20
         Ic


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
zaj. z wych.
Kot
207
historia
Chmarzyńska
107
  wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
2.
08.55
religia
Szwiec
216
podst przed.
Krasińska
209
  religia
Szwiec
216
j.polski
Ryszkiewicz A
12
3.
09.50
matematyka
Woźniak
2
hist.i.teraź.
Chmarzyńska
107
  j.ang I
Kliszcz
111
j.ang II
Mielniczuk
105
zaj.teatr.rec.
Ryszkiewicz A
12
4.
10.45
j.ang I
Kliszcz
111
j.ang II
Mielniczuk
105
j.polski
Ryszkiewicz A
12
  inf. I
Smerdel
PKIII
inf. II
Mazur
PKIV
techn.i b.w.gast.
Janicka
112
5.
11.50
podst przed.
Krasińska
B17
wf ch. II
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF2
  geografia
Grądz
209
techn.i b.w.gast.
Janicka
112
6.
12.45
tech.gastr
Kot
207
matematyka
Woźniak
2
  biologia
Mazek
106
tech.gastr
Kot
207
7.
13.40
tech.gastr
Kot
207
edb
Kornicka
109
zr1c.M.N.1n
Korońska
110
zr1c.K.Kl.2n
Kliszcz
111
tech.gastr
Kot
207
8.
14.30
    zr1c.K.Kl.1n
Korońska
110
  zr1c.M.N.2n
Krempla
217
9.
15.20
         IVt5d


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
matematyka
Woźniak
2
wf
Gnasiuk
WF3
syst.baz.dan.I
Kusiak
15
syst.baz.dan.II
Frączek
205
matematyka
Woźniak
2
j.angielski
Wojtiuk
210
2.
08.55
w.i ap.inter.I
Kusiak
15
w.i ap.inter.II
Kornicka
PKI
matematyka
Woźniak
2
pr.witr.i apl.int.I
Kusiak
15
pr.witr.i apl.int.II
Kornicka
PKI
matematyka
Woźniak
2
j.polski
Kozaczuk
11
3.
09.50
w.i ap.inter.I
Kusiak
15
w.i ap.inter.II
Kornicka
PKI
matematyka
Woźniak
2
j.ang.zaw.
Wojtiuk
210
j.angielski
Wojtiuk
210
j.polski
Kozaczuk
11
4.
10.45
pr.syst.baz.dan.I
Kusiak
15
pr.syst.baz.dan.II
Frączek
205
pr.witr.i apl.int.I
Kusiak
15
pr.witr.i apl.int.II
Kornicka
PKI
j.angielski
Wojtiuk
210
wf
Gnasiuk
WF3
w.i ap.inter.I
Kusiak
15
w.i ap.inter.II
Kornicka
PKI
5.
11.50
pr.syst.baz.dan.I
Kusiak
15
pr.syst.baz.dan.II
Frączek
205
pr.witr.i apl.int.I
Kusiak
15
pr.witr.i apl.int.II
Kornicka
PKI
wos
Pilarczyk
117
w.i ap.inter.I
Kusiak
15
w.i ap.inter.II
Kornicka
PKI
j.niemiecki
Bzdyra
118
6.
12.45
chemia
Dąbrowska
B28
historia
Chmarzyńska
107
j.polski
Kozaczuk
11
religia
Szwiec
216
zaj. z wych.
Frączek
205
7.
13.40
biologia
Mazek
106
fizyka
Smerdel
6
wf
Gnasiuk
WF3
geografia
Grądz
209
syst.baz.dan.I
Kusiak
15
syst.baz.dan.II
Frączek
205
8.
14.30
pr.witr.i apl.int.I
Kusiak
15
pr.witr.i apl.int.II
Kornicka
PKI
religia
Szwiec
216
    zaj.d.kul.jęz.
Juszczuk
B13
9.
15.20
         IVt5e


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
pod i nad.p.s
Dyniec
8
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
matematyka
Kozielewicz
7
  chemia
Dąbrowska
B28
2.
08.55
j.angielski
Olko
1
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
j.angielski
Olko
1
  wf ch. II
Gnasiuk
WF3
3.
09.50
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
matematyka
Kozielewicz
7
biologia
Mazek
106
  matematyka
Kozielewicz
7
4.
10.45
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
matematyka
Kozielewicz
7
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
  matematyka
Kozielewicz
7
5.
11.50
j.polski
Juszczuk
B13
historia
Pilarczyk
117
religia
Krempla
217
  wos
Pilarczyk
117
6.
12.45
j.polski
Juszczuk
B13
j.angielski
Olko
1
j.polski
Juszczuk
B13
  j.rosyjski
Korońska
110
7.
13.40
zaj. z wych.
Juszczuk
B13
geografia
Grądz
209
zaj.d.kul.jęz.
Juszczuk
B13
  religia
Krempla
217
8.
14.30
org.pr.ob-nap.i.pod.bad.tech.p
Dyniec
8
fizyka
Smerdel
6
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
  org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
9.
15.20
         IVt5f


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
  org.pr.gastr.
Janicka
112
j.polski
Kozaczuk
11
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
matematyka
Kozielewicz
7
2.
08.55
  wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
matematyka
Kozielewicz
7
plan.żyw
Jędruszczak
116
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
3.
09.50
  j.angielski
Mielniczuk
105
j.angielski
Mielniczuk
105
chemia
Dąbrowska
B28
fizyka
Smerdel
6
4.
10.45
  j.polski
Kozaczuk
11
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
wos
Pilarczyk
117
religia
Szwiec
216
5.
11.50
  chemia
Dąbrowska
B28
religia
Szwiec
216
j.rosyjski
Korońska
110
biologia
Mazek
106
6.
12.45
j.angielski
Mielniczuk
105
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Kozielewicz
7
plan.żyw
Jędruszczak
116
7.
13.40
zaj. z wych.
Skawińska
215
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
zaj.d.kul.jęz.
Kozaczuk
11
historia
Pilarczyk
117
j.polski
Kozaczuk
11
8.
14.30
plan.żyw
Jędruszczak
116
  geografia
Grądz
209
  org.pr.gastr.
Janicka
112
9.
15.20
         Ita


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
fizyka.I
Petruczynik
111
j.niem II
Bzdyra
118
j.polski
Szajwaj
102
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
religia
Krempla
217
inf. I
Frączek
205
inf. II
Smerdel
PKIII
2.
08.55
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
j.ang I
Wojtiuk
210
j.niem II
Bzdyra
118
sil.poj.sam
Petruczynik
111
historia
Chmarzyńska
107
matematyka
Kozielewicz
7
3.
09.50
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
pod i nad.p.s
Fabrowski
117
j,.niem I
Bzdyra
118
fizyka.II
Petruczynik
B17
matematyka
Kozielewicz
7
j.polski
Szajwaj
102
4.
10.45
j.ang I
Wojtiuk
210
edb II
Kornicka
109
religia
Krempla
217
chemia.I
Dąbrowska
B28
j.ang II
Kliszcz
111
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Kliszcz
111
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
5.
11.50
pod i nad.p.s
Fabrowski
112
podst.e.e
Mazur
PE iE
matematyka
Kozielewicz
7
j.polski
Szajwaj
102
bezp.p.w.p.sam
Ryszkiewicz Z
B17
6.
12.45
matematyka
Kozielewicz
7
edb I
Kornicka
109
chemia.II
Dąbrowska
B28
historia
Chmarzyńska
107
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
sil.poj.sam
Petruczynik
109
7.
13.40
zaj. z wych.
Kliszcz
111
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Tarnawski
WF1
e i e.wyp.p.s
Mazur
PE iE
zaj.teatr.rec.
Szajwaj
102
biologia
Mazek
106
8.
14.30
hist.i.teraź.
Pilarczyk
117
plastyka
Watras
215
p.ruch.i.t.k.p
Sidorczuk
207
geografia
Grądz
209
 
9.
15.20
         IIta


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
inf. I
Smerdel
PKIII
inf. II
Frączek
205
lok.s.komp.
Łabański
202
pod i nad.p.s
Fabrowski
117
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
wars.tps.2
wars.tps2
C2
serw.syst.op.
Kusiak
15
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
religia
Krempla
217
2.
08.55
fizyka
Smerdel
6
lok.s.komp.
Łabański
202
pod i nad.p.s
Fabrowski
117
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
wars.tps.2
wars.tps2
C2
p.utk.zp
Łabański
202
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
matematyka
Gałczyńska
5
3.
09.50
j.polski
Ryszkiewicz A
12
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF2
pr.serw.syst.op.
Kusiak
15
wars.tps.2
wars.tps2
C3
p.utk.zp
Łabański
202
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
utk.
Łabański
202
sil.poj.sam
Petruczynik
109
4.
10.45
matematyka
Gałczyńska
5
j.angielski
Kliszcz
111
pr.serw.syst.op.
Kusiak
15
wars.tps.2
wars.tps2
C3
utk.
Łabański
202
j.ros.tps
Korońska
110
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
podst.e.e
Mazur
PE iE
5.
11.50
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. I
Tarnawski
WF1
geografia
Grądz
209
matematyka
Gałczyńska
5
j.polski
Ryszkiewicz A
12
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
6.
12.45
podst przed.
Wawrzaszek
Dom3
j.polski
Ryszkiewicz A
12
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. I
Tarnawski
WF1
j.niem.inf
Bzdyra
118
e i e.wyp.p.s
Mazur
PE iE
j.angielski
Kliszcz
111
7.
13.40
chemia
Dąbrowska
B28
j.niem.inf
Bzdyra
118
j.ros.tps
Korońska
110
historia
Chmarzyńska
107
biologia
Mazek
106
historia
Chmarzyńska
107
8.
14.30
zaj.z.kom.in
Ryszkiewicz A
12
  religia
Krempla
217
zaj. z wych.
Ryszkiewicz A
12
 
9.
15.20
         IIIta


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.ros.tps
Korońska
110
j.ang.h
Pecyna
108
fizyka
Smerdel
6
wars.tps.
wars.tps1
C1
wars hand
wars.hand
C5
org.pr.ob-nap.i.pod.bad.tech.p
Dyniec
8
org.gosp.mag
Grądz
209
j.polski
Szajwaj
102
2.
08.55
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
org.sprzed.
Grądz
209
j.polski
Szajwaj
102
wars.tps.
wars.tps1
C1
wars hand
wars.hand
C5
matematyka
Kozielewicz
7
chemia
Dąbrowska
B28
3.
09.50
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Tarnawski
WF1
j.ang.tps
Olko
1
j.ros.h
Korońska
110
wars.tps.
wars.tps1
C1
wars hand
wars.hand
C5
religia
Krempla
217
inf tps
Mazur
PKIV
inf h
Frączek
205
4.
10.45
matematyka
Kozielewicz
7
biologia
Mazek
106
wars.tps.
wars.tps1
C1
wars hand
wars.hand
C5
sil.poj.sam
Petruczynik
109
bezp.i.hig.pr
Grądz
209
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
org.sprzed.
Grądz
209
5.
11.50
matematyka
Kozielewicz
7
matematyka
Kozielewicz
7
wars.tps.
wars.tps1
C1
prow.dział.posprz.
Grądz
209
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Tarnawski
WF1
geografia
Grądz
209
6.
12.45
pod i nad.p.s
Fabrowski
112
plan.dział.sprz.
Grądz
209
matematyka
Kozielewicz
7
wars.tps.
wars.tps1
C1
org.sprzed.
Grądz
209
j.polski
Szajwaj
102
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Tarnawski
WF1
7.
13.40
podst przed.
Wawrzaszek
210
religia
Krempla
217
j.ang.h
Pecyna
108
j.ros.tps
Korońska
110
j.ang.z.h
Olko
1
j.ang.tps
Olko
1
j.ros.h
Korońska
110
8.
14.30
zaj. z wych.
Smerdel
6
historia
Chmarzyńska
107
  diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
historia
Chmarzyńska
107
9.
15.20
         IVta


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
dział.gosp.w.br.s
Grądz
209
matematyka
Woźniak
2
org.przed.sam
Dyniec
8
fizyka
Smerdel
6
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
2.
08.55
matematyka
Woźniak
2
j.ang.w p.sam
Mielniczuk
105
j.angielski
Mielniczuk
105
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
3.
09.50
fizyka
Smerdel
6
j.niemiecki
Bzdyra
118
matematyka
Woźniak
2
dział.gosp.w.br.s
Grądz
209
j.ang.w p.sam
Mielniczuk
105
4.
10.45
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
hist.i społ.
Chmarzyńska
107
religia
Krempla
217
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
j.angielski
Mielniczuk
105
5.
11.50
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
j.polski
Buchowiecki
115
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
religia
Krempla
217
6.
12.45
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
org.przed.sam
Dyniec
8
j.polski
Buchowiecki
115
7.
13.40
    zaj. z wych.
Dyniec
8
org.przed.sam
Dyniec
8
org.przed.sam
Dyniec
8
8.
14.30
         
9.
15.20
         Itb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf dz. II
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Padkowski
WF4
edb
Kornicka
109
techn.i b.w.gast.
Janicka
112
fizyka
Petruczynik
109
j.polski
Ryszkiewicz A
12
2.
08.55
matematyka
Gałczyńska
5
historia
Chmarzyńska
107
chemia
Dąbrowska
B28
religia
Krempla
217
zaj. z wych.
Janicka
112
3.
09.50
geografia
Grądz
209
matematyka
Gałczyńska
5
inf. I
Smerdel
PKIII
inf. II
Frączek
205
techn.i b.w.gast.
Janicka
112
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf dz. II
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Padkowski
WF4
4.
10.45
zaj.teatr.rec.
Juszczuk
B13
j.ros.I
Korońska
110
j.ang II
Mielniczuk
105
j.polski
Ryszkiewicz A
12
pr..tech.gastr.I
Janicka
112
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
116
pr..tech.gastr.III
Kot
207
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf dz. II
Gnasiuk
WF3
wf ch. II
Padkowski
WF4
5.
11.50
historia
Chmarzyńska
107
j.ang I
Kliszcz
111
j.ros.II
Korońska
110
j.ang I
Kliszcz
111
j.ros.II
Korońska
110
pr..tech.gastr.I
Janicka
PGII
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
PGI
pr..tech.gastr.III
Kot
PGIII
j.ros.I
Korońska
110
j.ang II
Mielniczuk
105
6.
12.45
j.polski
Ryszkiewicz A
12
tech.gastr
Janicka
112
matematyka
Gałczyńska
5
pr..tech.gastr.I
Janicka
PGII
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
PGI
pr..tech.gastr.III
Kot
PGIII
tech.gastr
Janicka
112
7.
13.40
hist.i.teraź.
Chmarzyńska
107
tech.gastr
Janicka
112
matematyka
Gałczyńska
5
pr..tech.gastr.I
Janicka
112
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
116
pr..tech.gastr.III
Kot
207
tech.gastr
Janicka
112
8.
14.30
biologia
Mazek
106
religia
Krempla
217
plastyka
Watras
215
pr..tech.gastr.I
Janicka
112
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
116
pr..tech.gastr.III
Kot
207
zr1tb.Ch.E.1n
Korońska
110
9.
15.20
  zr1tb.Ch.E.2n
Kliszcz
111
     IItb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
lok.s.komp.
Łabański
202
tech.gastr
Kot
207
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
tech.gastr
Kot
207
serw.syst.op.
Kusiak
15
wars.żyw1
wars.żyw1
PG1
matematyka
Woźniak
2
2.
08.55
religia
Krempla
217
lok.s.komp.
Łabański
202
j.ros.ż.
Korońska
110
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
tech.gastr
Kot
207
p.utk.zp
Łabański
202
wars.żyw1
wars.żyw1
PG1
religia
Krempla
217
3.
09.50
j.niem.inf
Bzdyra
118
j.ros.ż.
Korońska
110
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
pr.serw.syst.op.
Kusiak
15
j.ang.z.ż
Pecyna
108
p.utk.zp
Łabański
202
wars.żyw1
wars.żyw1
PG1
utk.
Łabański
202
tech.gastr
Kot
207
4.
10.45
j.polski
Buchowiecki
115
j.niem.inf
Bzdyra
118
techn.i b.w.gast.
Kot
207
pr.serw.syst.op.
Kusiak
15
plan.żyw
Janicka
112
utk.
Łabański
202
wars.żyw1
wars.żyw1
PG1
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
pr..tech.gastr.I
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.II
Kot
PGII
5.
11.50
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
matematyka
Woźniak
2
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
biologia
Mazek
106
pr.lok.sieci.k.
Łabański
202
pr..tech.gastr.I
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.II
Kot
PGII
6.
12.45
matematyka
Woźniak
2
j.polski
Buchowiecki
115
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
chemia
Dąbrowska
B28
historia
Chmarzyńska
107
7.
13.40
inf. I
Bajurko
PKIII
inf. II
Frączek
205
historia
Chmarzyńska
107
fizyka
Smerdel
6
j.polski
Buchowiecki
115
podst przed.
Wawrzaszek
210
8.
14.30
zaj.z.kom.in
Juszczuk
B13
geografia
Grądz
209
zaj. z wych.
Buchowiecki
115
   
9.
15.20
         IIItb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.polski
Szajwaj
102
j.rosyjski
Korońska
110
j.angielski
Olko
1
matematyka
Kozielewicz
7
 
2.
08.55
plan.żyw
Jędruszczak
116
matematyka
Kozielewicz
7
inf
Smerdel
6
chemia
Dąbrowska
B28
 
3.
09.50
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Skawińska
WF2
biologia
Mazek
106
tech.gastr
Kot
207
fizyka
Smerdel
6
 
4.
10.45
tech.gastr
Kot
207
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Kozielewicz
7
j.polski
Szajwaj
102
 
5.
11.50
tech.gastr
Kot
207
religia
Szwiec
216
j.polski
Szajwaj
102
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Skawińska
WF2
 
6.
12.45
historia
Pilarczyk
117
geografia
Grądz
209
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
j.rosyjski
Korońska
110
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf dz. II
Skawińska
WF2
7.
13.40
podst przed.
Krasińska
B17
j.angielski
Olko
1
j.ang.zaw.
Olko
1
zaj. z wych.
Dąbrowska
B28
plan.żyw
Jędruszczak
116
8.
14.30
chemia
Dąbrowska
B28
historia
Pilarczyk
117
religia
Szwiec
216
   
9.
15.20
         IVtb


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
pr.obsł.gości
Jędruszczak
116
religia
Szwiec
216
org.pr.gastr.
Kot
207
org.pr.gastr.
Kot
207
2.
08.55
j.angielski
Pecyna
108
pr.obsł.gości
Jędruszczak
116
matematyka
Woźniak
2
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
org.pr.gastr.
Kot
207
3.
09.50
org.pr.gastr.
Kot
207
pr.obsł.gości
Jędruszczak
116
plan.żyw
Jędruszczak
116
matematyka
Woźniak
2
plan.żyw
Jędruszczak
116
4.
10.45
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
pr.obsł.gości
Jędruszczak
116
plan.żyw
Jędruszczak
116
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Woźniak
2
5.
11.50
plan.żyw
Jędruszczak
116
pr.plan.żyw.
Jędruszczak
116
zaj. z wych.
Jędruszczak
116
religia
Szwiec
216
j.polski
Kozaczuk
11
6.
12.45
plan.żyw
Jędruszczak
116
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
j.rosyjski
Korońska
110
hist.i społ.
Pilarczyk
117
j.polski
Kozaczuk
11
7.
13.40
plan.żyw
Jędruszczak
116
chemia
Dąbrowska
B28
  j.angielski
Pecyna
108
 
8.
14.30
         
9.
15.20
         Itc


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
wf ch. I
Tarnawski
WF1
biologia
Mazek
106
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Smerdel
PKIII
chemia.I
Dąbrowska
B28
j.ang II
Kliszcz
111
p.utk.zp.I
Łabański
202
utk II
Mazur
PKIV
2.
08.55
j.ang I
Wojtiuk
210
j.niem II
Bzdyra
118
matematyka
Gałczyńska
5
j.polski
Ryszkiewicz A
12
j.ang I
Wojtiuk
210
edb II
Kornicka
109
p.utk.zp.I
Łabański
202
utk II
Mazur
PKIV
3.
09.50
matematyka
Gałczyńska
5
edb I
Kornicka
109
j.ang II
Kliszcz
111
matematyka
Gałczyńska
5
religia
Szwiec
216
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
wf ch. I
Tarnawski
WF1
4.
10.45
p.utk.zp.I
Łabański
202
p.utk.zpII
Mazur
PKIV
pod. inf. I
Łabański
202
pod. inf. II
Frączek
205
utk.I
Łabański
202
j.niem II
Bzdyra
118
matematyka
Gałczyńska
5
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
wf ch. I
Tarnawski
WF1
5.
11.50
p.utk.zp.I
Łabański
202
p.utk.zpII
Mazur
PKIV
pod. inf. I
Łabański
202
pod. inf. II
Frączek
205
j,.niem I
Bzdyra
118
p.utk.zpII
Mazur
206
p.utk.zp.I
Łabański
202
chemia.II
Dąbrowska
B28
hist.i.teraź.
Chmarzyńska
107
6.
12.45
utk.I
Łabański
202
fizyka.II
Petruczynik
111
utk.I
Łabański
202
utk II
Mazur
PKIV
religia
Szwiec
216
j.polski
Ryszkiewicz A
12
historia
Pilarczyk
117
7.
13.40
utk.I
Łabański
202
utk II
Mazur
PKIV
j.polski
Ryszkiewicz A
12
plastyka
Watras
215
j,.niem I
Bzdyra
118
p.utk.zpII
Mazur
PKIV
fizyka.I
Petruczynik
B17
p.utk.zpII
Mazur
PKIV
8.
14.30
geografia
Grądz
209
  zaj.teatr.rec.
Juszczuk
B13
historia
Pilarczyk
117
zaj. z wych.
Kornicka
109
9.
15.20
         IIItc


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.polski
Buchowiecki
115
matematyka
Kozielewicz
7
chemia
Dąbrowska
B28
religia
Szwiec
216
zaj. z wych.
Kusiak
15
2.
08.55
j.polski
Buchowiecki
115
lok.s..kom.I
Frączek
205
lok.s.kom.II
Smerdel
PKIII
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Pecyna
108
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
p.utk.zpII
Mazur
PKIV
lok.s..kom.I
Frączek
205
lok.s.kom.II
Smerdel
PKIII
3.
09.50
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
j.polski
Buchowiecki
115
matematyka
Kozielewicz
7
historia
Pilarczyk
117
podst przed.
Wawrzaszek
210
4.
10.45
j.ang I
Olko
1
j.niem II
Bzdyra
118
historia
Pilarczyk
117
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
serw.syst.op.I
Kusiak
15
serw.syst.op.II
Frączek
205
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Pecyna
108
5.
11.50
biologia
Mazek
106
j.ang I
Olko
1
j.niem II
Bzdyra
118
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
matematyka
Kozielewicz
7
6.
12.45
utk.I
Frączek
205
utk II
Mazur
PKIV
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
fizyka
Smerdel
6
geografia
Grądz
209
wf ch. I
Padkowski
WF4
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
7.
13.40
matematyka
Kozielewicz
7
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
pr.serw.syst.op.II
Mazur
206
serw.syst.op.I
Kusiak
15
serw.syst.op.II
Frączek
205
matematyka
Kozielewicz
7
religia
Szwiec
216
8.
14.30
inf. I
Frączek
205
inf. II
Bajurko
PKIV
p.utk.zp.I
Frączek
205
j.ang.zaw.II
Pecyna
108
j.ang.zaw.I
Olko
1
pr.serw.syst.op.II
Mazur
206
zr3tc.Tr.M
Kliszcz
111
zr3tc.Tr.M
Kliszcz
111
9.
15.20
         IVtc


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
inf. I
Kornicka
PKI
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
j,.niem I
Bzdyra
118
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
j.ang I
Wojtiuk
210
j.niem II
Bzdyra
118
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Łabański
202
zaj. z wych.
Mielniczuk
105
2.
08.55
pr.syst.baz.dan.I
Frączek
205
pr.syst.baz.dan.II
Mazur
206
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
syst.baz.dan.I
Frączek
205
syst.baz.dan.II
Mazur
206
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF1
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
3.
09.50
pr.syst.baz.dan.I
Frączek
205
pr.syst.baz.dan.II
Mazur
206
inf. II
Łabański
202
pr.syst.baz.dan.I
Frączek
205
religia
Szwiec
216
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
4.
10.45
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF1
matematyka
Gałczyńska
5
matematyka
Gałczyńska
5
j.polski
Juszczuk
B13
matematyka
Gałczyńska
5
5.
11.50
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
j.ang II
Mielniczuk
105
j.polski
Juszczuk
B13
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
syst.baz.dan.I
Frączek
205
syst.baz.dan.II
Mazur
206
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
6.
12.45
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
wf ch. I
Gnasiuk
WF3
wf dz. II
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF1
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
pr.syst.baz.dan.II
Mazur
206
j.ang I
Wojtiuk
210
j.ang II
Mielniczuk
105
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
7.
13.40
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
hist.i społ.
Pilarczyk
117
zr4tc.Ok.M.Asp
Kliszcz
111
religia
Szwiec
216
 
8.
14.30
  zr4tc.Ok.M.Asp
Kliszcz
111
     
9.
15.20
         Itd


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
j.ang.tps
Wojtiuk
210
j.ang.ż
Mielniczuk
105
wars.tps.3
wars.tps3
C4
org.pr.gastr.
Jędruszczak
116
j.ang.z.tps
Wojtiuk
210
bezp.i.h.pr.ż
Mazek
106
matematyka
Gałczyńska
5
2.
08.55
org.ob.i.nap.poj.sam
Dyniec
8
plan.żyw
Kot
207
nad.ob.i.napr.p.sam
Dyniec
8
prow.usł.gastr
Janicka
112
wars.tps.3
wars.tps3
C4
prow.usł.gastr
Janicka
112
bezp.i.h.pr.tps
Ryszkiewicz Z
B17
plan.żyw
Kot
207
j.ang.tps
Wojtiuk
210
j.ang.ż
Mielniczuk
105
3.
09.50
j.ang.tps
Wojtiuk
210
org.pr.gastr.
Jędruszczak
116
zaj.z.kom.in
Juszczuk
B13
wars.tps.3
wars.tps3
C4
prow.usł.gastr
Janicka
112
zr1tb.B.R.1n
Kliszcz
111
matematyka
Gałczyńska
5
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
4.
10.45
użytk.poj.sam
Fabrowski
112
org.pr.gastr.
Jędruszczak
116
j.polski
Buchowiecki
115
wars.tps.4
wars.tps4
C4
j.ang.ż
Mielniczuk
105
j.ang.tps
Wojtiuk
210
j.ang.ż
Mielniczuk
105
wf dz. I
Skawińska
WF2
wf ch. II
Padkowski
WF4
5.
11.50
matematyka
Gałczyńska
5
matematyka
Gałczyńska
5
wars.tps.4
wars.tps4
C4
zr1td.Cz.K
Buchowiecki
115
zr1td.R.J.1n
Ryszkiewicz A
12
j.polski
Buchowiecki
115
inf. I
Frączek
205
inf. II
Smerdel
PKIII
6.
12.45
j.polski
Buchowiecki
115
matematyka
Gałczyńska
5
wars.tps.4
wars.tps4
C4
zr1td.R.J.2n
Kliszcz
111
zr1td.Cz.K
Buchowiecki
115
j.polski
Buchowiecki
115
org.ob.i.nap.poj.sam
Dyniec
8
j.ang.z.ż
Mielniczuk
105
7.
13.40
nad.ob.i.napr.p.sam
Dyniec
8
zr1tb.B.R.2n
Szwiec
216
    j.polski
Buchowiecki
115
8.
14.30
         
9.
15.20
         


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl