zd.polskizd.matematykazaj.r.w.1zaj.r.w.2Ia 11A
IIa 103/210IIIa 111/112Ib 105/106IIb 2AIIIb 7A
IIIc 209IIId 107/108IIIt5d 216IIIt5e 13BIIIt5f 117
Ita 12AIIta 5/6AIIIta 109IVta 8AItb 115
IItb 28BIIItb 116 IVtb 207IItc 102IIItc 118
IVtc 217


zd.polski


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
         
2.
08.55
         
3.
09.50
         
4.
10.45
         
5.
11.50
         
6.
12.45
         
7.
13.40
    zd.j.pol.
Kozaczuk
11
   
8.
14.30
zd.j.pol.
Kozaczuk
11
       
9.
15.20
  ..... ..... .....  zd.matematyka


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
         
2.
08.55
         
3.
09.50
         
4.
10.45
         
5.
11.50
         
6.
12.45
         
7.
13.40
    zd.matm
Woźniak
2
zd.matm
Woźniak
2
 
8.
14.30
    zd.matm
Woźniak
2
   
9.
15.20
  ..... ..... .....  zaj.r.w.1


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
         
2.
08.55
         
3.
09.50
         
4.
10.45
         
5.
11.50
         
6.
12.45
         
7.
13.40
         
8.
14.30
      zaj.r.w.1
Janicka
112
 
9.
15.20
  ..... ..... .....  zaj.r.w.2


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
         
2.
08.55
         
3.
09.50
         
4.
10.45
         
5.
11.50
         
6.
12.45
         
7.
13.40
    zaj.r.w.2
Naja
103
   
8.
14.30
         
9.
15.20
  ..... ..... .....  Ia 11A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
pod i nad.p.s
Fabrowski
bezp.p.w.p.sam
Ryszkiewicz Z
  podst.e.e
Mazur
206
2.
08.55
podst przed.
Krasińska
7
j.angielski
Wojtiuk
210
wf ch
Pokrywka
WF4
  matematyka
Woźniak
2
3.
09.50
sil.poj.sam
Petruczynik
111
matematyka
Woźniak
2
religia
Szwiec
216
  j.polski
Kozaczuk
11
4.
10.45
biologia
Mazek
106
podst przed.
Krasińska
7
geografia
Grądz
209
  zaj.teatr.rec.
Kozaczuk
11
5.
11.50
j.polski
Kozaczuk
11
wf ch
Pokrywka
WF4
historia
Pilarczyk
117
  religia
Szwiec
216
6.
12.45
zaj. z wych.
Kozaczuk
11
edb
Borys
109
p.ruch.i.t.k
Dyniec
8
  inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Frączek
205
7.
13.40
wf ch
Pokrywka
WF1
zr1aJ.K.2n
Kliszcz
214
j.angielski
Wojtiuk
210
zr1a.Ch.M.
Kozaczuk
11
zr.1aB.M1n
Kozaczuk
11
8.
14.30
zr1aJ.K.1n
Ryszkiewicz A
12
  zr1a.Ch.M.
Kozaczuk
11
  zr.1aB.M2n
Ryszkiewicz A
12
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIa 103/210


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
matematyka
Woźniak
2
j.polski
Juszczuk
B13
    j.ang I
Olko
1
j.ang II
Pecyna
108
2.
08.55
religia
Krempla
217
pod i nad.p.s
Fabrowski
B17
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
    sil.poj.sam
Petruczynik
6
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
3.
09.50
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
pod. bud.
Naja
103
pod i nad.p.s
Fabrowski
B17
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
    pkm
Ryszkiewicz Z
B17
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
4.
10.45
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
    zaj.z.kom.in
Szajwaj
102
5.
11.50
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
pod. bud.
Naja
103
    matematyka
Woźniak
2
6.
12.45
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Pecyna
108
fizyka
Dąbrowska
B28
    j.polski
Juszczuk
B13
7.
13.40
historia
Borys
109
zaj. z wych.
Naja
103
zr2aŁ.M.1n
Ryszkiewicz A
12
zr2aS.R.
Buchowiecki
115
  geografia
Grądz
209
8.
14.30
zr2aK.K.2n
Buchowiecki
115
zr2aŁ.M.2n
Kozaczuk
11
zr2aK.K.1n
Ryszkiewicz A
12
z.logop.1b,2a,3a
Buchowiecki
115
zr2aS.R.
Buchowiecki
115
religia
Krempla
217
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIa 111/112


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
    p.dział.w.gastr.
Jędruszczak
116
sil.poj.sam
Petruczynik
111
j.polski
Szajwaj
102
zaj.d.kul.jęz.
Szajwaj
102
2.
08.55
    j.ang.k
Wojtiuk
210
pod i nad.p.s
Dyniec
8
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz
Skawińska
WF3
zr3aP.D.1n
Buchowiecki
115
zaj. z wych.
Janicka
112
3.
09.50
    tech.gastr
Janicka
112
pod i nad.p.s
Dyniec
8
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz
Skawińska
WF2
zr3aP.D.2n
Kliszcz
214
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz
Skawińska
WF2
4.
10.45
    techn.i b.w.gast.
Mazek
106
j.ang.w.war.sam.
Wojtiuk
210
p.dział.w.gastr.
Jędruszczak
116
dział.gosp.w.br.s
Grądz
209
tech.gastr
Janicka
112
j.ang.m
Pecyna
108
5.
11.50
    matematyka
Kozielewicz
p.dział.w.gastr.
Jędruszczak
116
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
tech.gastr
Janicka
112
sil.poj.sam
Petruczynik
111
6.
12.45
    religia
Krempla
217
tech.gastr
Janicka
112
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
religia
Krempla
217
7.
13.40
  zr.3aB.P.2n
Korońska
110
  wos
Pilarczyk
117
zr3aA.K.1n
Buchowiecki
115
8.
14.30
      zr3aB.P.1n
Kozaczuk
11
zr3aA.K.2n
Kliszcz
214
9.
15.20
  ..... ..... .....  Ib 105/106


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
tech.gastr
Janicka
112
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
wf ch
Pokrywka
WF1
wf dz
Tarnawski
11
  tech.gastr
Janicka
112
pod. bud.
Naja
103
2.
08.55
tech.gastr
Janicka
112
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
podst przed.
Krasińska
7
matematyka
Woźniak
2
  j.polski
Ryszkiewicz A
12
3.
09.50
religia
Krempla
217
zr1bK.B.1n
Ryszkiewicz A
12
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Frączek
205
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
pod. bud.
Naja
103
  biologia
Mazek
106
4.
10.45
zaj.teatr.rec.
Ryszkiewicz A
12
j.ang.k
Pecyna
108
j.ang.m
Kliszcz
214
tech.gastr
Janicka
112
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
  matematyka
Woźniak
2
5.
11.50
j.ang.k
Pecyna
108
j.ang.m
Kliszcz
214
religia
Krempla
217
zr1bK.B.2n
Kliszcz
214
podst przed.
Krasińska
7
  wf ch
Pokrywka
WF1
wf dz
Tarnawski
5
6.
12.45
geografia
Grądz
209
wf ch
Pokrywka
WF1
wf dz
Tarnawski
1
j.polski
Ryszkiewicz A
12
  historia
Pilarczyk
117
7.
13.40
zr1b.O.J
Targońska
15
zr1bT.E.1n
Buchowiecki
115
edb
Borys
109
zr1b.O.J
Targońska
1
  zaj. z wych.
Mazek
106
8.
14.30
        zr1bT.E.2n
Kozaczuk
11
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIb 2A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.polski
Szajwaj
102
chemia
Dąbrowska
B28
religia
Szwiec
216
wars kuch
Wiśniewska
2
 
2.
08.55
tech.gastr
Mazek
106
tech.gastr
Mazek
106
matematyka
Kozielewicz
wars kuch
Wiśniewska
2
 
3.
09.50
tech.gastr
Mazek
106
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Pecyna
108
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Pecyna
108
wars kuch
Wiśniewska
2
 
4.
10.45
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF3
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF3
zaj. z wych.
Tarnawski
1
wars kuch
Wiśniewska
11
 
5.
11.50
wf ch. I
Tarnawski
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF3
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
j.polski
Szajwaj
102
wars kuch
Wiśniewska
 
6.
12.45
historia
Borys
109
zaj.z.kom.in
Szajwaj
102
biologia
Mazek
106
wars kuch
Wiśniewska
2
 
7.
13.40
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
matematyka
Kozielewicz
7
tech.gastr
Mazek
106
wars kuch
Wiśniewska
zr2bS.N.2n
Tarnawski
8.
14.30
religia
Szwiec
216
zr2b.Pa.
Targońska
1
zr2b.Pa.
Targońska
1
  zr2bS.N.1n
Buchowiecki
115
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIb 7A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
  wf ch
Pokrywka
WF1
j.polski
Szajwaj
102
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
 
2.
08.55
  j.angielski
Pecyna
108
religia
Szwiec
216
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
 
3.
09.50
  matematyka
Kozielewicz
zaj.d.kul.jęz.
Szajwaj
102
pod. bud.
Naja
103
 
4.
10.45
  zaj. z wych.
Pokrywka
WF4
wf ch
Pokrywka
WF1
j.ang.zaw
Pecyna
108
 
5.
11.50
  dział.gosp.w bud.
Grądz
209
pod. bud.
Naja
103
wos
Pilarczyk
117
 
6.
12.45
  tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
bhp w bud.
Naja
103
wf ch
Pokrywka
WF4
 
7.
13.40
      religia
Szwiec
216
 
8.
14.30
         
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIc 209


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
    wf ch
Gnasiuk
1
pod i nad.p.s
Dyniec
8
pod i nad.p.s
Dyniec
8
2.
08.55
    j.polski
Juszczuk
B13
religia
Krempla
217
j.polski
Juszczuk
B13
3.
09.50
    sil.poj.sam
Petruczynik
111
wf ch
Gnasiuk
1
dor. zaw.
Jabłońska
1
4.
10.45
    pod i nad.p.s
Dyniec
8
fizyka
Dąbrowska
B28
zaj.d.kul.jęz.
Ryszkiewicz A
12
5.
11.50
    religia
Krempla
217
j.angielski
Kliszcz
214
j.ang.w.war.sam.
Mielniczuk
105
6.
12.45
    zaj. z wych.
Grądz
209
geografia
Grądz
209
sil.poj.sam
Petruczynik
111
7.
13.40
zr3cB.R.2n
Kozaczuk
11
zr3cB.R.1n
Ryszkiewicz A
12
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
matematyka
Kozielewicz
7
wf ch
Gnasiuk
1
8.
14.30
    e i e.wyp.p.s
Mazur
206
wos
Pilarczyk
117
historia
Pilarczyk
117
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIId 107/108


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
dor. zaw.
Jabłońska
1
    historia
Borys
109
j.polski
Ryszkiewicz A
12
2.
08.55
tech.gastr
Kot
207
fizyka mon.
Dąbrowska
B28
    wf ch. II
Tarnawski
WF2
wf dz
Skawińska
WF3
j.ang.z.k
Mielniczuk
105
j.ang.zaw.m
Pecyna
108
3.
09.50
tech.gastr
Kot
War 1
geogr.mon.
Grądz
209
    wf dz
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF3
wf dz
Skawińska
WF2
wf ch. II
Tarnawski
WF3
4.
10.45
chemia kuch.
Dąbrowska
B28
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
    tech.gastr
Kot
207
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
biologia kuch.
Mazek
106
bhp w bud.
Naja
103
5.
11.50
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
    tech.gastr
Kot
207
tech.r.m..okł.i wyk.
Naja
103
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
pod. bud.
Naja
103
6.
12.45
j.ang.z.k
Mielniczuk
105
pod. bud.
Naja
103
    religia
Szwiec
216
zaj.d.kul.jęz.
Ryszkiewicz A
12
7.
13.40
wos
Pilarczyk
117
zr3dD.K.
Buchowiecki
115
zr3dCz.K
Kliszcz
214
zaj. z wych.
Pecyna
108
matematyka
Woźniak
2
8.
14.30
j.angielski
Mielniczuk
105
zr3dD.K.
Buchowiecki
115
zr3dCz.K
Kliszcz
214
j.polski
Ryszkiewicz A
12
religia
Szwiec
216
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIt5d 216


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
podst przed.
Krasińska
7
wf ch
Gnasiuk
2
j.angielski
Wojtiuk
210
biologia
Mazek
106
j.polski
Kozaczuk
11
2.
08.55
pr.lok.sieci.k.I
Łabański
PKVI
serw.sys.op.II
Mazur
206
matematyka
Woźniak
2
geografia
Grądz
209
religia
Szwiec
216
chemia
Dąbrowska
B28
3.
09.50
pr.lok.sieci.k.I
Łabański
PKVI
pr.lok.sieci.k.II
Frączek
205
j.niemiecki
Bzdyra
118
lok.s..kom.I
Łabański
PKVI
utk II
Frączek
205
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
pr.serw.syst.op.II
Mazur
206
fizyka
Smerdel
6
4.
10.45
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Smerdel
6
pr.lok.sieci.k.I
Łabański
p.utk.IIzp
Frączek
205
lok.s..kom.I
Łabański
PKVI
serw.sys.op.II
Mazur
206
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
pr.serw.syst.op.II
Mazur
206
utk.I
Kornicka
PKI
pr.lok.sieci.k.II
Frączek
205
5.
11.50
historia
Borys
109
j.polski
Kozaczuk
11
matematyka
Woźniak
2
j.polski
Kozaczuk
11
p.utk.Izp
Kornicka
PKI
pr.lok.sieci.k.II
Frączek
205
6.
12.45
religia
Szwiec
216
serw.sys.op.I
Kusiak
15
lok.s.kom.II
Mazur
206
matematyka
Woźniak
2
matematyka
Woźniak
matematyka
Woźniak
2
7.
13.40
wf ch
Gnasiuk
2
serw.sys.op.I
Kusiak
15
lok.s.kom.II
Mazur
206
j.niemiecki
Bzdyra
118
wf ch
Gnasiuk
j.ang.zaw
Wojtiuk
210
8.
14.30
  historia
Borys
109
  zaj. z wych.
Frączek
205
j.angielski
Wojtiuk
210
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIt5e 13B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
  wf ch. I
Pokrywka
WF1
biologia
Mazek
106
2.
08.55
sil.poj.sam
Petruczynik
111
wf ch. I
Pokrywka
WF1
  chemia
Dąbrowska
B28
j.angielski
Olko
1
3.
09.50
podst przed.
Krasińska
7
j.polski
Juszczuk
B13
  diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
matematyka
Kozielewicz
4.
10.45
historia
Borys
109
j.rosyjski
Korońska
110
  pod i nad.p.s
Dyniec
8
wf ch. I
Pokrywka
WF1
5.
11.50
j.polski
Juszczuk
B13
matematyka
Kozielewicz
  inf
Kusiak
15
religia
Krempla
217
6.
12.45
matematyka
Kozielewicz
7
matematyka
Kozielewicz
  matematyka
Kozielewicz
7
historia
Borys
109
7.
13.40
j.angielski
Olko
1
religia
Krempla
217
  j.rosyjski
Korońska
110
j.polski
Juszczuk
B13
8.
14.30
org.pr.obs-nap.
Dyniec
8
fizyka
Smerdel
6
  geografia
Grądz
209
zaj. z wych.
Juszczuk
B13
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIt5f 117


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
  zaj. z wych.
Skawińska
matematyka
Kozielewicz
7
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF2
chemia
Dąbrowska
B28
2.
08.55
  wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF2
fizyka
Smerdel
6
geografia
Grądz
209
inf. I
Smerdel
PKIII
inf. II
Kornicka
PKI
3.
09.50
  podst przed.
Krasińska
7
plan.żyw
Jędruszczak
116
biologia
Mazek
106
j.angielski
Mielniczuk
105
4.
10.45
matematyka
Kozielewicz
7
plan.żyw
Jędruszczak
116
pr.plan.żyw
Jędruszczak
116
j.rosyjski
Korońska
110
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF4
5.
11.50
religia
Szwiec
216
chemia
Dąbrowska
B28
j.angielski
Mielniczuk
105
religia
Szwiec
216
j.polski
Kozaczuk
11
6.
12.45
historia
Pilarczyk
117
j.polski
Kozaczuk
11
chemia
Dąbrowska
B28
j.polski
Kozaczuk
11
pr.tech.gastr.Izp
Janicka
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Jędruszczak
PGII
pr.tech.gastr.IIIzp
Kot
PGIII
7.
13.40
j.ang.zaw
Mielniczuk
105
tech.gastr
Janicka
112
j.rosyjski
Korońska
110
tech.gastr
Janicka
112
pr.tech.gastr.Izp
Janicka
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Jędruszczak
PGII
pr.tech.gastr.IIIzp
Kot
PGIII
8.
14.30
  tech.gastr
Janicka
112
historia
Pilarczyk
117
matematyka
Kozielewicz
7
 
9.
15.20
  ..... ..... .....  Ita 12A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
sil.poj.sam
Petruczynik
111
j.niem.inf
Bzdyra
118
religia
Krempla
217
pod i nad.p.s
Fabrowski
B17
utk.
Łabański
PKVI
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
utk.
Łabański
PKVI
bezp.p.w.p.sam
Ryszkiewicz Z
B17
p.utk.
Łabański
PKVI
2.
08.55
historia
Borys
109
j.ros.tps
Korońska
110
j.niem.inf
Bzdyra
118
sil.poj.sam
Petruczynik
111
p.utk.
Łabański
PKVI
j.ros.tps
Korońska
110
utk.
Łabański
PKVI
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
p.utk.
Łabański
PKVI
3.
09.50
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF2
wf dz. II
Skawińska
WF3
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
utk.
Łabański
PKVI
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF2
wf dz. II
Skawińska
WF3
matematyka
Kozielewicz
7
p.ruch.i.t.k
Dyniec
8
pod.inf.
Kusiak
15
4.
10.45
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
p.utk.
Łabański
PKVI
matematyka
Kozielewicz
matematyka
Kozielewicz
7
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Frączek
205
podst.e.e
Mazur
206
pod.inf.
Kusiak
15
5.
11.50
pod i nad.p.s
Fabrowski
B17
p.utk.
Łabański
PKVI
edb
Borys
109
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
j.polski
Ryszkiewicz A
12
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
6.
12.45
biologia
Mazek
106
j.polski
Ryszkiewicz A
12
historia
Borys
109
zaj.teatr.rec.
Ryszkiewicz A
12
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF2
wf dz. II
Skawińska
WF3
7.
13.40
matematyka
Kozielewicz
7
geografia
Grądz
209
chemia
Dąbrowska
B28
zaj. z wych.
Ryszkiewicz A
12
j.polski
Ryszkiewicz A
12
8.
14.30
  plastyka
Watras
2
religia
Krempla
217
  fizyka
Smerdel
6
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIta 5/6A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
matematyka
Zielińska
5
podst przed.
Krasińska
7
matematyka
Zielińska
5
sil.poj.sam
Petruczynik
6
j.ros.h
Korońska
110
 
2.
08.55
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
pod.hand.
Grądz
209
podst.e.e
Mazur
206
j.ang.z.h
Olko
1
j.polski
Szajwaj
102
j.polski
Szajwaj
102
 
3.
09.50
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
j.ros.h
Korońska
110
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Tarnawski
WF2
pod i nad.p.s
Fabrowski
B17
org.sprz.
Grądz
209
pkm
Ryszkiewicz Z
B17
pod.hand.
Grądz
209
 
4.
10.45
pod i nad.p.s
Fabrowski
org.sprz.
Grądz
209
biologia
Mazek
106
religia
Krempla
217
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Tarnawski
WF2
 
5.
11.50
j.ang.tps
Olko
1
org.sprz.
Grądz
209
j.ros.tps
Korońska
110
j.ang.h
Pecyna
108
inf tps
Kornicka
PKI
bezp.hig.pr
Dyniec
8
j.ros.tps
Korońska
110
inf h
Frączek
205
historia
Pilarczyk
117
6.
12.45
wf dz. II
Tarnawski
WF2
wf ch. I
Pokrywka
WF4
fizyka
Smerdel
6
zaj.z.kom.in
Szajwaj
102
j.ang.tps
Olko
1
j.ang.h
Pecyna
108
chemia
Dąbrowska
B28
7.
13.40
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
plan.dział.sprz.
Grądz
209
zaj. z wych.
Smerdel
6
geografia
Grądz
209
matematyka
Zielińska
5
religia
Krempla
217
8.
14.30
historia
Pilarczyk
117
j.polski
Szajwaj
102
diag.p i z.p.s zp
Dyniec
8
org.gosp.mag
Grądz
209
   
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIIta 109


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
e i e.wyp.p.s
Mazur
206
diag.z.p.s
Dyniec
8
j.angielski
Mielniczuk
105
fizyka
Smerdel
PKIII
 
2.
08.55
matematyka
Woźniak
2
diag.z.p.s
Dyniec
8
religia
Krempla
217
pod i nad.p.s
Dyniec
8
 
3.
09.50
hist.i społ.
Borys
109
j.angielski
Mielniczuk
105
matematyka
Woźniak
2
j.polski
Buchowiecki
115
 
4.
10.45
org.i nad.o.p.s
Dyniec
8
hist.i społ.
Borys
109
matematyka
Woźniak
2
matematyka
Woźniak
2
 
5.
11.50
diag.z.p.s
Dyniec
8
j.polski
Buchowiecki
115
zaj. z wych.
Borys
109
matematyka
Woźniak
2
 
6.
12.45
fizyka
Smerdel
6
j.niemiecki
Bzdyra
118
j.polski
Buchowiecki
115
j.angielski
Mielniczuk
105
 
7.
13.40
pod i nad.p.s
Dyniec
8
wf ch
Pokrywka
WF1
diag.z.p.s
Dyniec
8
wf ch
Pokrywka
WF1
 
8.
14.30
wf ch
Pokrywka
WF1
religia
Krempla
217
     
9.
15.20
  ..... ..... .....  IVta 8A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
religia
Krempla
217
j.niemiecki
Bzdyra
118
fizyka
Smerdel
PKIII
matematyka
Zielińska
5
matematyka
Zielińska
5
2.
08.55
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
religia
Krempla
217
matematyka
Zielińska
5
fizyka
Smerdel
PKIII
zaj. z wych.
Dyniec
8
3.
09.50
j.polski
Juszczuk
B13
matematyka
Zielińska
5
matematyka
Zielińska
5
fizyka
Smerdel
6
hist.i społ.
Pilarczyk
117
4.
10.45
j.polski
Juszczuk
B13
matematyka
Zielińska
5
j.polski
Juszczuk
B13
j.polski
Juszczuk
B13
fizyka
Smerdel
6
5.
11.50
matematyka
Zielińska
5
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
j.polski
Juszczuk
B13
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
j.polski
Juszczuk
B13
6.
12.45
matematyka
Zielińska
5
hist.i społ.
Pilarczyk
117
j.angielski
Kliszcz
214
j.niemiecki
Bzdyra
118
j.niemiecki
Bzdyra
118
7.
13.40
fizyka
Smerdel
6
    j.angielski
Kliszcz
214
j.angielski
Kliszcz
214
8.
14.30
         
9.
15.20
  ..... ..... .....  Itb 115


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
biologia
Mazek
106
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
utk.
Łabański
PKVI
tech.gastr
Kot
207
utk.
Łabański
PKVI
pr.tech.gastr.Izp
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Kot
PGII
p.utk.
Łabański
PKVI
2.
08.55
j.niem.inf
Bzdyra
118
j.ros.ż.
Korońska
110
matematyka
Zielińska
5
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
p.utk.
Łabański
PKVI
tech.gastr
Kot
207
utk.
Łabański
PKVI
pr.tech.gastr.Izp
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Kot
PGII
p.utk.
Łabański
PKVI
3.
09.50
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF3
j.ros.ż.
Korońska
110
utk.
Łabański
PKVI
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF3
historia
Borys
109
pr.tech.gastr.Izp
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Kot
PGII
pod.inf.
Kusiak
15
4.
10.45
tech.gastr
Kot
207
p.utk.
Łabański
PKVI
religia
Krempla
217
zaj.teatr.rec.
Szajwaj
102
j.polski
Buchowiecki
115
pr.tech.gastr.Izp
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Kot
PGII
pod.inf.
Kusiak
15
5.
11.50
tech.gastr
Kot
207
p.utk.
Łabański
PKVI
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Frączek
205
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Zielińska
5
pr.tech.gastr.Izp
Jędruszczak
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Kot
PGII
j.niem.inf
Bzdyra
118
6.
12.45
j.polski
Buchowiecki
115
j.polski
Buchowiecki
115
matematyka
Zielińska
5
zaj. z wych.
Buchowiecki
115
wf ch. I
Gnasiuk
WF1
wf dz. II
Skawińska
WF3
7.
13.40
matematyka
Zielińska
5
plastyka
Watras
1
religia
Krempla
217
j.ang I
Olko
1
j.ang II
Wojtiuk
210
historia
Borys
109
8.
14.30
edb
Borys
109
    fizyka
Smerdel
6
geografia
Grądz
209
9.
15.20
  ..... ..... .....  IItb 28B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
plan.żyw
Jędruszczak
116
j.rosyjski
Korońska
110
  religia
Szwiec
216
j.rosyjski
Korońska
110
2.
08.55
j.polski
Szajwaj
102
chemia
Dąbrowska
B28
  biologia
Mazek
106
j.polski
Szajwaj
102
3.
09.50
j.polski
Szajwaj
102
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Tarnawski
WF2
wf dz. I
Skawińska
WF4
  chemia
Dąbrowska
B28
inf. I
Kornicka
PKI
inf. II
Frączek
205
4.
10.45
podst przed.
Krasińska
j.angielski
Olko
1
  wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf dz. II
Tarnawski
WF2
wf dz. I
Skawińska
WF4
j.angielski
Olko
1
5.
11.50
matematyka
Kozielewicz
7
fizyka
Smerdel
6
pr.tech.gastr.Izp
Janicka
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Jędruszczak
PGII
pr.tech.gastr.IIIzp
Kot
PGIII
matematyka
Kozielewicz
7
zaj.z.kom.in
Szajwaj
102
6.
12.45
wf dz. II
Tarnawski
WF2
wf dz. I
Skawińska
WF3
wf ch. I
Pokrywka
WF4
tech.gastr
Kot
207
pr.tech.gastr.Izp
Janicka
PGI
pr.tech.gastr.IIzp
Jędruszczak
PGII
pr.tech.gastr.IIIzp
Kot
PGIII
historia
Pilarczyk
117
techn.i b.w.gast.
Mazek
106
7.
13.40
tech.gastr
Kot
207
religia
Szwiec
216
tech.gastr
Kot
207
geografia
Grądz
209
zaj. z wych.
Dąbrowska
B28
8.
14.30
  historia
Pilarczyk
117
tech.gastr
Kot
207
j.ang.zaw
Olko
1
 
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIItb 116


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
tech.gastr
Jędruszczak
116
matematyka
Woźniak
2
tech.gastr
Jędruszczak
116
matematyka
Woźniak
2
2.
08.55
tech.gastr
Jędruszczak
116
tech.gastr
Jędruszczak
116
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
pr.plan.żyw
Jędruszczak
116
j.polski
Kozaczuk
11
3.
09.50
matematyka
Woźniak
2
plan.żyw
Jędruszczak
116
chemia
Dąbrowska
B28
pr.plan.żyw
Jędruszczak
116
j.rosyjski
Korońska
110
4.
10.45
  matematyka
Woźniak
2
org.pr.gastr.
Kot
207
hist.i społ.
Pilarczyk
117
chemia
Dąbrowska
B28
5.
11.50
  religia
Szwiec
216
j.polski
Kozaczuk
11
j.angielski
Pecyna
108
j.angielski
Pecyna
108
6.
12.45
  j.angielski
Pecyna
108
j.polski
Kozaczuk
11
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
religia
Szwiec
216
7.
13.40
    pr..tech.gastr.I
Janicka
112
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
116
plan.żyw
Jędruszczak
116
hist.i społ.
Pilarczyk
117
8.
14.30
    pr..tech.gastr.I
Janicka
112
pr.tech.gastr.II
Jędruszczak
116
zaj. z wych.
Jędruszczak
116
 
9.
15.20
  ..... ..... .....  IVtb 207


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.rosyjski
Korońska
110
matematyka
Kozielewicz
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Kozielewicz
7
matematyka
Kozielewicz
7
2.
08.55
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
matematyka
Kozielewicz
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Kozielewicz
7
matematyka
Kozielewicz
7
3.
09.50
chemia
Dąbrowska
B28
chemia
Dąbrowska
B28
matematyka
Kozielewicz
hist.i społ.
Pilarczyk
117
j.polski
Ryszkiewicz A
12
4.
10.45
j.angielski
Kliszcz
214
chemia
Dąbrowska
B28
religia
Szwiec
216
j.angielski
Kliszcz
214
hist.i społ.
Pilarczyk
117
5.
11.50
hist.i społ.
Pilarczyk
117
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
j.polski
Ryszkiewicz A
12
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
chemia
Dąbrowska
B28
6.
12.45
j.polski
Ryszkiewicz A
12
j.angielski
Kliszcz
214
j.rosyjski
Korońska
110
j.rosyjski
Korońska
110
j.angielski
Kliszcz
214
7.
13.40
j.polski
Ryszkiewicz A
12
zaj. z wych.
Kot
207
    religia
Szwiec
216
8.
14.30
         
9.
15.20
  ..... ..... .....  IItc 102


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
chemia
Dąbrowska
B28
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
lok.s..kom.I
Frączek
205
j.ang II
Pecyna
108
j.polski
Buchowiecki
115
lok.s..kom.I
Frączek
205
inf. II
Smerdel
6
2.
08.55
matematyka
Zielińska
5
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
j.ang I
Olko
1
serw.sys.op.II
Frączek
205
utk.I
Frączek
205
utk II
Mazur
206
biologia
Mazek
106
3.
09.50
inf. I
Kornicka
PKI
lok.s.kom.II
Smerdel
6
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
wf dz. I
Skawińska
WF4
podst przed.
Krasińska
7
religia
Szwiec
216
zaj.z.kom.in
Szajwaj
102
4.
10.45
p.utk.Izp
Frączek
205
p.utk.IIzp
Mazur
206
j.polski
Buchowiecki
115
serw.sys.op.I
Kusiak
15
j.niem II
Bzdyra
118
wf ch. I
Pokrywka
WF1
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
wf dz. I
Skawińska
WF4
historia
Borys
109
5.
11.50
p.utk.Izp
Frączek
205
p.utk.IIzp
Mazur
206
matematyka
Zielińska
5
j.polski
Buchowiecki
115
j.ang I
Olko
1
j.niem II
Bzdyra
118
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
pr.serw.syst.op.II
Smerdel
PKIII
6.
12.45
wf ch. II
Gnasiuk
WF1
wf dz. I
Skawińska
WF3
wf ch. I
Pokrywka
WF4
geografia
Grądz
209
j,.niem I
Bzdyra
118
utk II
Mazur
206
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
pr.serw.syst.op.I
Kusiak
15
pr.serw.syst.op.II
Smerdel
PKIII
7.
13.40
religia
Szwiec
216
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Pecyna
108
matematyka
Zielińska
5
pr.lok.sieci.k.I
Frączek
205
pr.lok.sieci.k.II
Smerdel
PKIII
utk.I
Frączek
205
lok.s.kom.II
Smerdel
6
8.
14.30
fizyka
Smerdel
6
zr2tc.Tr.
Kliszcz
214
historia
Borys
109
zr2tc.Tr.
Kliszcz
214
zaj. z wych.
Kusiak
15
9.
15.20
  ..... ..... .....  IIItc 118


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. I
Tarnawski
WF3
wf ch. II
Gnasiuk
WF2
matematyka
Zielińska
5
dział.gosp.
Grądz
209
pr.syst.baz.dan.I
Mazur
206
pr.syst.baz.dan.II
Frączek
205
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
serw.sys.op.II
Kusiak
15
2.
08.55
j.polski
Juszczuk
B13
j.polski
Juszczuk
B13
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. I
Tarnawski
WF2
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
matematyka
Zielińska
5
serw.sys.op.I
Mazur
206
serw.sys.op.II
Kusiak
15
3.
09.50
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Mielniczuk
105
j.ang I
Wojtiuk
210
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
j.ang I
Wojtiuk
210
j.ang II
Mielniczuk
105
matematyka
Zielińska
5
j.polski
Juszczuk
B13
4.
10.45
matematyka
Zielińska
5
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
pr.serw.syst.op.II
Kusiak
15
syst.baz.dan.I
Frączek
205
j.ang.zaw.II
Mielniczuk
105
religia
Szwiec
216
matematyka
Zielińska
5
5.
11.50
w.i ap.inter.I
Kornicka
PKI
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
j.ang.zaw.I
Wojtiuk
210
inf. II
Łabański
PKVI
serw.sys.op.I
Mazur
206
inf. II
Łabański
PKVI
lok.s..kom.I
Kornicka
PKI
lok.s.kom.II
Łabański
PKVI
pr.lok.sieci.k.I
Mazur
206
pr.lok.sieci.k.II
Łabański
PKVI
6.
12.45
pr.serw.syst.op.I
Mazur
206
w.i ap.inter.II
Kusiak
15
religia
Szwiec
216
pr.witr.i apl.int.I
Kornicka
PKI
pr.witr.i apl.int.II
Kusiak
15
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. I
Tarnawski
WF2
wf ch. II
Gnasiuk
WF3
pr.lok.sieci.k.I
Mazur
206
pr.lok.sieci.k.II
Łabański
PKVI
7.
13.40
zr3tc.Ok.M
Kliszcz
214
hist.i społ.
Pilarczyk
117
hist.i społ.
Pilarczyk
117
zaj. z wych.
Mielniczuk
105
inf. I
Kornicka
PKI
j.niem II
Bzdyra
118
8.
14.30
zr3tc.Ok.M
Kliszcz
214
    j.ang I
Wojtiuk
210
j.ang II
Mielniczuk
105
inf. I
Kornicka
PKI
syst.baz.dan.II
Frączek
205
9.
15.20
  ..... ..... .....  IVtc 217


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
08.00
j.polski
Juszczuk
B13
inf. I
Kusiak
15
inf. II
Łabański
PKVI
j.polski
Juszczuk
B13
religia
Krempla
217
j.polski
Juszczuk
B13
2.
08.55
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF3
inf. I
Kusiak
15
inf. II
Łabański
PKVI
inf. I
Kusiak
15
j.ang II
Mielniczuk
105
hist.i społ.
Borys
109
matematyka
Zielińska
5
3.
09.50
matematyka
Zielińska
5
religia
Krempla
217
inf. I
Kusiak
15
j.niem II
Bzdyra
118
j.polski
Juszczuk
B13
matematyka
Zielińska
5
4.
10.45
inf. I
Kusiak
15
j.niem II
Bzdyra
118
j,.niem I
Bzdyra
118
j.ang II
Mielniczuk
105
hist.i społ.
Borys
109
inf. II
Łabański
PKVI
j,.niem I
Bzdyra
118
j,.niem I
Bzdyra
118
inf. II
Łabański
PKVI
5.
11.50
j.ang I
Wojtiuk
210
j.ang II
Mielniczuk
105
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF3
matematyka
Zielińska
5
wf dz. I
Skawińska
WF1
wf ch. II
Tarnawski
WF3
hist.i społ.
Borys
109
6.
12.45
j.ang I
Wojtiuk
210
inf. II
Łabański
PKVI
matematyka
Zielińska
5
j.ang I
Wojtiuk
210
inf. II
Łabański
PKVI
matematyka
Zielińska
5
j.ang I
Wojtiuk
210
j.ang II
Mielniczuk
105
7.
13.40
  matematyka
Zielińska
5
zaj. z wych.
Kornicka
PKI
j.niem II
Bzdyra
118
inf. I
Kusiak
15
8.
14.30
         
9.
15.20
  ..... ..... .....  


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl