Biuletyn Informacji Publicznej

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK

Ogólna charakterystyka zawodu:

W 5-letnim cyklu kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe takie jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, programowanie strukturalne i obiektowe, oprogramowanie biurowe, multimedia i grafika komputerowa, język obcy zawodowy. Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na duży rozwój technik komputerowych. Technik informatyk posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowania użytkowe, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), projektuje bazy danych i ich oprogramowanie, programuje.
Perspektywy zawodowe:
Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika informatyka. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS - Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwent może podnosić swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery np. punkty serwisowe, działy obsługi informatycznej każdej firmy, obsługa i administrowanie sieci komputerowych, działy obsługi marketingowej firm, projektowanie i administrowanie stron, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338