SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

CUKIERNIK

Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Uczniowie poznają technologię produkcji cukierniczej, wyposażenie cukierni, zasady funkcjonowania takiego typu zakładu w gospodarce rynkowej. Cukiernik powinien posiadać umiejętność wykonywania czynności produkcyjno - technologicznych, związanych z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach. Powinien obsługiwać różne specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz sprzęty. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.
Perspektywy zawodowe:
Cukiernik może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a następnie podwyższać wykształcenie w szkołach wyższych np. na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Mogą również podejmować działalność gospodarczą lub kontynuować naukę. Uzupełnieniem dyplomu cukiernika jest EUROPASS - suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338