Szkolne Koło Dziennikarskie

Szkolne Koło Dziennikarskie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w październiku 2013 roku. Zrzesza zainteresowanych pisaniem, redagowaniem tekstów i fotografią młodych animatorów kultury i dziennikarzy, nieustannie poszukując też nowych członków, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.

Opiekunem Szkolnego Koło Dziennikarskiego jest p. Daniel Buchowiecki.

Program Szkolnego Koło Dziennikarskiego nawiązuje do zagadnień medialnych występujących w programach nauczania, rozwijając je i poszerzając ich zakres. Powstał on w oparciu o bogate doświadczenia zawodowe nauczyciela języka polskiego, który interesuje się dziennikarstwem, współprowadzi stronę internetową szkoły, a także współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, preferując indywidualny rozwój ucznia.

Aktywne uczestnictwo w działalności Szkolnego Kola Dziennikarskiego daje możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania dzięki współtworzeniu artykułów, które umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej, w mediach i na specjalnym do tego stworzonym profilu na Facebooku.

Współpraca ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim to również możliwość rozwijania samodzielnego i krytycznego myślenia, inspirowanie do aktywności twórczej oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Cele szczegółowe SKD:

 • zdobycie ogólnej wiedzy na temat komunikacji medialnej,
 • zapoznanie młodzieży z głównymi zadaniami współczesnego dziennikarstwa,
 • definiowanie i stosowanie metod zdobywania informacji,
 • opanowanie przez uczniów podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie,
 • nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi,
 • kształcenie umiejętności komunikowania się,
 • rozbudzanie zdolności redakcyjnych uczniów,
 • doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa,
 • zapoznanie uczniów z tworzeniem oraz funkcjonowaniem redakcji prasowej,
 • przybliżenie pojęć etyki dziennikarskiej, obiektywizmu, kultury osobistej,
 • rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości,
 • wykorzystywanie technologii informatycznej do tworzenia tekstów,
 • wdrażanie do aktywnej pracy w zespole,
 • rozwijanie pozytywnych cech u młodego człowieka takich jak: tolerancja, życzliwość,
 • szacunek dla pracy innych, odpowiedzialność, rzetelność,
 • pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa i animacji życia szkolnego,
 • promowanie szkoły w środowisku poprzez artystyczne działania i umiejętność przedstawiania ich.

Wśród metod jakie będą wykorzystywane podczas pracy SKD pojawią się: dyskusja, pogadanka, burza mózgów, praca z tekstem, ćwiczenia w redagowaniu tekstu, prezentacja.

Istotnym elementem będą też spotkania z dziennikarzami i animatorami oraz w miarę możliwości wycieczki do redakcji.

Trochę historii w pigułce...


Za nami wizyta w Radiu Lublin - największej rozgłośni w regionie.

Tu, Zosia Dłubacz i Józef Kufel - gospodarze programu "Spojrzenia" opowiadali o pracy w radiu.
Spotkaliśmy się też z dociekliwymi dziennikarzami Tygodnika Zamojskiego. Odwiedziliśmy też Bon Ton - chełmskie radio w dobrym tonie. O pracy w nim opowiadał redaktor naczelny p. Tomasz Moskal. Zawód dziennikarza prasowego przedstawiała nam p. Wanda Jarmoszczuk - redaktor naczelna chełmskiego Super Tygodnia.
Odbyły się też interesujące warsztaty i spotkania. Wśród nich wizyta zamojskiej dziennikarki - p. Małgorzatą Bzówki, dziennikarza Radia Lublin - p. Józefa Kufel oraz warsztaty z lubelskim artystą - fotografem - p. Marcinem Sudzińskim.
Miniony rok szkolny to też spotkania z lokalnymi animatorami kultury. O swojej pracy opowiadał p. Maciejem Łyko - twórca portalu www.LubieHrubie.pl Odwiedził nas też p. Robert Nowak - prowadzący stronę www.Hrubieszowska.pl
Historia najnowsza...
I semestr 2013/2014 to już oficjalna działalność Szkolnego Koła Dziennikarskiego.
Gościliśmy utalentowaną wokalistkę p. Barbarę Bielecką - absolwentkę ZS nr 1, a obecnie studentkę dziennikarstwa.
O wpływie czytania na człowieka i jego życie mówiły: p. Agnieszka Zyśk i p. Aleksandra Kopczyńska- nauczyciele - biblioterapeuci z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie. Bardzo mile wspominamy warsztaty fotograficzne prowadzone przez p. Marka Rysia. Mamy szczęście do profesjonalistów i życzliwych ludzi. Warsztaty na temat szkolnego dziennikarstwa zrealizowali redaktorzy Gazety Akademickiej "Skafander"- p. Mateusz Sawczuk i p. Katarzyna Bochniak. Nasza działalność to też występy artystyczne.
Wiele prób i nerwów, ale warto było :-)
Grudniowe obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaliczamy do udanych. Autorem scenariusza scenki teatralnej był Łukasz Magier - niezwykle zdolny i pracowity uczeń naszej szkoły, który wystąpił tu w roli osoby niepełnosprawnej. Swoje zdolności wokalne zaprezentowała Agnieszka Małyska - uczennica naszej szkoły, która zaśpiewała autorski utwór "To takie proste" napisany przez nauczyciela polonistę. Ciąg dalszy nastąpi na pewno ;-) Stawiamy na pasję i kreatywność! Uczniów zainteresowanych dziennikarstwem i animacją życia szkolnego zapraszamy do współpracy. Rozwijaj się z nami!
E-mail: [email protected]

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338