Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej.

W ciągu roku szkolnego podejmuje działania wynikające z zadań statutowych i kalendarza uroczystości szkolnych.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: Katarzyna SkawińskaJoanna Kornicka.

 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  • Bartłomiej Buczak 3 td - przewodniczący
  • Katarzyna Korzan 1 t5f - z-ca przewodniczącego
  • Jakub Adamowicz 1ta - z-ca przewodniczącego
  • Marta Oksętiuk 1 t5f - sekretarz
  • Wiktoria Iwańczuk 1 tb - skarbnik

Samorząd Uczniowski organizuje m.in.: "otrzęsiny" klas pierwszych, stragan andrzejkowy z tradycyjnymi wróżbami zabawę Wizyta Św. Mikołaja i Szkolną Pocztę Walentynkową.

Samorząd był również współorganizatorem Szkolnego Dnia Życzliwości. Reprezentuje również szkołę na uroczystościach miejskich. Współorganizuje akademie i imprezy szkolne.

Samorząd Uczniowski włącza się również w akcje lokalne i ogólnopolskie. Uczestniczy w zbiórce na rzecz akcji Góra Grosza, sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Pomóż i Ty oraz w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Samorząd Uczniowski współpracuje z Caritas, PCK, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Szkolnym Radiem School i środowiskiem lokalnym.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338