Praktyki zawodowe i staże zagraniczne

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036673 "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.
Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338