Klub wolontariatu

PLAN PRACY
w roku szkolnym 2012/2013

WRZESIEŃ
 • Zebranie organizacyjne członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Pozyskiwanie nowych członków SKW.
 • Opracowanie planu pracy SKW na cały rok, z uwzględnieniem propozycji podawanych przez uczniów oraz ustalenie terminu i miejsca spotkań..
 • Przygotowanie gazetki na temat działalności SKW.
 • Organizacja kwesty PCK "Wyprawka dla żaka".
 • Ogłoszenie II edycji zbiórki zakrętek na rzecz Hospicjum Santa Galla .
 • Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji: "Makulatura na Misje".
 • Pozyskiwanie wolontariuszy SKW do XII ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka.
 • Włączenie się do akcji PCPR - wolontariat w rodzinach zastępczych.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Prowadzenie Kroniki SKW.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
PAŹDZIERNIK
 • Przygotowanie gazetki na temat działalności Hospicjum Santa Galla.
 • Sprzedaż zakreślaczy i odblasków z nadrukiem danych hospicjum.
 • Propagowanie tradycji i kultury - udział w lokalnych wystawach.
 • Akcja prozdrowotna na temat zdrowego odżywiania się.
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Ogłoszenie konkursu na logo SKW związku z obchodami 10-lecja w bieżącym roku szkolnym.
 • Przeprowadzenie pogawędki i audycji w Radio School na temat wolontariatu "Lubię pomagać", która ma na celu zachęcenie uczniów Zespołu Szkół nr 1 do pracy na rzecz drugiego człowieka.
 • Szkolenie wolontariuszy i lidera SKW, którzy wyłączyli się w ogólnopolską edycję Szlachetnej Paczki w Rejonie Hrubieszów i Okolice.
 • Przygotowanie wolontariuszy do udziału w miejskiej kweście na rzecz Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie.
LISTOPAD
 • Udział wolontariuszy w miejskiej akcji Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie 1 listopada 2012r.
 • Ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację akcji.
 • Dzień bez papierosa, pogawędka na temat szkodliwości nałogu i podkreślenie naruszania prawa do zdrowia przez palaczy wobec niepalących.
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Umieszczenie danych w ogólnopolskiej bazie Szlachetnej Paczki - tworzenie opisu rodziny, pozyskiwanie darczyńców.
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły konkursu z zakresu profilaktyki AIDS i HIV.
 • Propagowanie wśród uczniów ZS nr 1 Dnia Życzliwości.
 • Organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS i słowno - muzycznej inscenizacji o HIV i AIDS.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
GRUDZIEŃ
 • Zorganizowanie szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, a ramach obchodów przygotowanie słowno - muzycznej inscenizacji o HIV i AIDS.
 • Włączenie się w ogólnopolską świąteczną zbiórkę żywności "Podziel się posiłkiem" organizowaną przez Bank Żywności w supermarketach w Hrubieszowie.
 • Organizowanie w szkole Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 10 lat SKW - ulotki , gazetka , udział w uroczystej gali oraz ogłoszenie wyników konkurs na logo SKW.
 • Organizacja mikołajek "Mikołaj dla wszystkich" szkolnych, miejskich i wybranych przedszkolach.
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Zbiórka zabawek na rzecz Domu Dziecka w Łabuniach.
 • Konkurs Bożonarodzeniowy.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji: "Góra Grosza".
 • Zorganizowanie finału: Szlachetnej Paczki w Hrubieszowie – pozyskanie darczyńców, otwarcie magazynu, zorganizowanie transportu, rozwiezienie paczek rodzinom 8 i 9 grudnia 2012r.
 • Zorganizowanie wyjazdu do Domu Dziecka w Łabuniach i Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
 • Wspieranie kwest charytatywnych Polskiego Czerwonego Krzyża: "Czerwonokrzyska gwiazdka".
 • Zbiórki żywności dla najbiedniejszych uczniów z naszej szkoły.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
STYCZEŃ
 • Udział w XV edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Pogadanka na temat bezpiecznie spędzonych ferii i pomocy dzieciom z rodzin zastępczych w powiecie.
 • Zbiórka na rzecz dzieci z krajów misyjnych.
 • Udział wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Galii Wojewódzkiej.
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
LUTY
 • Zbiórkę odzieży i artykułów chemicznych w ramach akcji: "Pomoc ubogim"
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • "Walentynki w szkole" - czas radości i zabawy.
 • Organizacja X edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" na palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny w szkole i powiecie.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
MARZEC
 • Zorganizowanie wystawy i kiermaszu prac konkursowych na konkursu na palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny w ramach akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
 • Organizacja i przeprowadzenie kwest miejskich: "Wokół Wielkanocnej Nadziei"
 • Organizacja kiermaszów pod kościołami parafialnymi w gminie i mieście Hrubieszowie: "Wokół Wielkanocnej Nadziei".
 • Zakup paczek żywnościowych i przydzielenie ich potrzebującym rodzinom w ramach akcji: "Wokół Wielkanocnej Nadziei".
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Koła PCK.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
KWIECIEŃ
 • Akcja "Wokół Wielkanocnej Nadziei" - Przygotowanie dyplomów i podziękowań dla laureatów i opiekunów konkursu akcji: "Wokół Wielkanocnej Nadziei".
 • Zorganizowanie gali X edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" w HDK - Wręczenie Honorowych odznak - statuetek i dyplomów.
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
MAJ
 • Aktualizacja gazetek tematycznych.
 • Udział w kweście PCK w ramach "Dni Polskiego Czerwonego Krzyża".
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Zebranie członków SKW- ewaluacja działań tegorocznych i propozycja planu na przyszły rok.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
CZERWIEC
 • Dzień Dziecka - pomoc w organizacji Dnia Sportu w szkole
 • Zbiórka zakrętek na rzecz hospicjum Santa Galla.
 • Organizacja i przygotowanie wolontariuszy do pracy przy "Zielonych Wakacjach - 2013".
 • Udział w kweście PCK "Wakacje dla najuboższych".
 • Wytypowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy do nagrody Dyrektora Szkoły.
 • Aktualizacja strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Upamiętnianie wydarzeń SKW w kronice.
 • Akcje wynikające z aktualnych potrzeb.
 • Podsumowanie pracy SKW w roku szkolnym 2012/2013 - wręczenie dyplomów i nagród najbardziej zaangażowanym w działalność wolontariacką.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338